Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Phụ Chsnq Phạm Công Hoàng Đã Mản Phần Ngày 27 Tháng 06 Tại Việt Nam.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 17836)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Phụ Chsnq Phạm Công Hoàng Đã Mản Phần Ngày 27 Tháng 06 Tại Việt Nam.
Ðược tin buồn: Thân phụ CHSNQ Phạm Công Hoàng là Ông: Phạm văn Linh đã từ trần ngày 27 tháng 06 năm 2004, nhằm ngày 10 tháng 05 năm Giáp Thân tại Biên Hòa, Việt Nam.

Lể Ðộng Quan sẽ cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 02 tháng 07 năm 2004, nhằm ngày 15 tháng 05 năm Giáp Thân.

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHSNQ Phạm Công Hoàng và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa