Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: ÁI NỮ CỦA CHS KHÓA 5 TIÊU NGUYEN & CHS KHÓA 8 NGÔ THỊ LÝ : TIÊU CẨM HÀ QUA ĐỜI TẠI NAM CA

Monday, January 22, 20246:38 PM(View: 1350)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: ÁI NỮ CỦA CHS KHÓA 5 TIÊU NGUYEN & CHS KHÓA 8 NGÔ THỊ LÝ : TIÊU CẨM HÀ QUA ĐỜI TẠI NAM CA
chuong_trPHÂN ƯU

image001

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN

ÁI NỮ CHS KHÓA 5 TIÊU NGUYÊN & CHS KHÓA 8 NGÔ THỊ LÝ

TIÊU CẨM HÀ

JENNY CAM BROAD

SINH NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM1972

TẠI BIÊN HÒA

ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2024

TẠI NAM CALIFORNIA

HƯỞNG DƯƠNG 52 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI  VÃNG SANH ĐƯỜNG CHỦA BẢO QUANG

713 N NEWHOPE ST, SANTA ANA  CA 92703

THỨ HAI 29 THÁNG 01 NĂM 2024

9:00AM-10:00AM PHÁT TANG VÀ CẦU SIÊU

10:00AM-12:30PM THĂM VIẾNG

1:00 PM DI QUAN

LINH CỬU SẼ ĐƯỢC HỎA TÁNG TẠI DESTIN CREMATORY

5443 LONGBEACH BLVD, LONGBEACH CA 92805

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN  BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS KHÓA 5 TIÊU NGUYÊN & CHS KHÓA 8 NGÔ THỊ LÝ 
VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH TIÊU CẨM HÀ SỚM VỀ NƠI CÕI PHẬT

*************************************************************************

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH CÙNG BCH
VIẾNG TANG LÚC 12 PM NGÀY 29/01/2024


***********************************************************************


PhanUu Tieucamha