Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: BÀO ĐỆ CỦA CHSNQ MAI THANH NHÀN , MAI THỊ KIM HUỆ VÀ MAI THỊ HOA ĐÃ TỪ TRẦN TẠI OREGON

Saturday, December 23, 20231:33 AM(View: 2036)
PHÂN ƯU: BÀO ĐỆ CỦA CHSNQ MAI THANH NHÀN , MAI THỊ KIM HUỆ VÀ MAI THỊ HOA ĐÃ TỪ TRẦN TẠI OREGON


PHÂN ƯU 

Phan uu 3


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN TIN BUỒN

Bào Đệ của các chsNQ Mai Thanh Nhàn, Mai Thị Kim Huệ, Mai Thị Hoa là:

Ông MAI XUÂN THU

Pháp Danh Thiện Phước
 
 

Đã từ trần ngày 16 tháng 12 năm 2023

(nhằm ngày mùng 04 tháng 11 năm Quý Mão)

tại Portland, Oregon

 

HƯỞNG DƯƠNG 58 tuổi

 

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

Quý Thầy Cô & đồng môn

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 


 Cùng các chs.NQBH Mai Thanh Nhàn, Mai Thị Kim Huệ, Mai Thị Hoa

Và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Ông MAI XUÂN THU, Pháp Danh Thiện Phước

sớm về an nghỉ nơi cõi Niết Bàn.

*********************************************************


Mai Thanh Nhàn