Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000
Saturday, March 3, 2012
(View: 22016)
buồn ơi… tôi bỏ tôi chìm đắm trong tiếng làm thinh của ghế bàn ghế bàn không sẻ chia sầu thảm
Tuesday, March 30, 2010(View: 14087)
Dung, theo nghĩa dung chứa. Năm lần Phật chỉ cho ngài A Nan, tâm là cái thấy.
Tuesday, March 30, 2010(View: 12459)
gian truân lắm mới hôn người chiếc hôn tình lớn đem đời nhau theo… hôn em phớt nụ hôn liều bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay!
Tuesday, March 30, 2010(View: 14587)
*Xin bấm vào tựa bài muốn tìm để đọc.