Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 3 NGUYỄN TRUNG TÂM MÃN PHẦN TẠI CALIFRONIA

Monday, January 15, 20247:08 PM(View: 1621)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 3 NGUYỄN TRUNG TÂM MÃN PHẦN TẠI CALIFRONIA

ATRUNGTÂMPHÂN ƯU


NGÔQUYỀNPU

 HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

 NHẬN ĐƯỢC TIN CHS KHÓA 3

ÔNG NGUYỄN TRUNG TÂM 

PHÁP DANH MINH TÁNH

 

KHÓA 17 SĨ QUAN HẢI QUÂN QLVNCH

SINH NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1943

TẠI BIÊN HÒA

 

ĐÃ MÃN PHẦN LÚC 7:05 PM NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2024

TẠI KAISER PERMANENTE IRVINE CALIFORNIA

 HƯỞNG THỌ 81 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI PEEK FAMILY FUNERAL HOME

7801 BOLSE AVE WESMINSTER CA 92683  714 893-3525 PHÒNG #2

THỨ NĂM 25 THÁNG 1 NĂM 2024

9:00AM -10:00AM: PHÁT TANG.

10:00AM-1:00PM THĂM VIẾNG.

 1:00PM-2:30 PM  LỄ TRUY ĐIỆU – THÂN HỮU CHIA BUỒN

2:30PM-3:00PM LỄ DI QUAN & AN TÁNG.

 HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ & ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
CẦU NGUYỆN LINH HỒN CHS KHÓA 3 ÔNG MINH TÁNH NGUYỄN TRUNG TÂM
SỚM AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG

**************************************************************************************************8

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN CÙNG  VIẾNG TANG LÚC 11:30 AM