Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CẢM TẠ: GIA ĐÌNH ÔNG ĐỖ TẤN SĨ CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Friday, February 9, 20243:16 AM(View: 1256)
CẢM TẠ: GIA ĐÌNH ÔNG ĐỖ TẤN SĨ CHÂN THÀNH CẢM TẠ
CamTa-content

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN TRI ÂN VÀ CẢM TẠ:

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA
TRANG WEBSITE BIÊN HÒA QUÊ TÔI
VÀ TẤT CẢ ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA
THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

ĐÃ GỞI THƠ CHIA BUỒN và GỞI NHỮNG TRÀNG HOA phúng điếu
VIẾNG TANG CHỒNG, CHA, ANH TÔI

ÔNG ĐỖ TẤN SĨ
SINH NĂM 1942 TẠI BIÊN HÒA


TỪ TRẦN NGÀY 20/1/2024 TẠI VƯƠNG QUỐC BỈ

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

TANG LỄ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI BRUXELLES - BELGIUM
GIA ĐÌNH XIN NGHIÊNG MÌNH ĐỒNG CẢM TẠ VÀ TRI ÂN TẤT CẢ QUÍ ĐỒNG HƯƠNG VÀ 
GIA ĐÌNH, BẠN BÈ KHẮP NĂM CHÂU BỐN BỂ

BÀ ĐỖ TẤN SĨ
TRƯỞNG NỮ: ĐỖ THỊ CHƯƠNG ĐÀI VÀ GIA ĐÌNH
THỨ NỮ: ĐỖ THỊ KỈNH TRANG VÀ GIA ĐÌNH
THỨ NỮ : ĐỖ THỊ MINH GIANG VÀ GIA ĐÌNH
EM TRAI : ĐỖ TRUNG QUÂN
EM GÁI: ĐỖ THỊ THANH THỦY K7 CHSNQ VÀ GIA ĐÌNH
EM GÁI : ĐỖ THỊ THANH TUYỀN K12 CHSNQ VÀ GIA ĐÌNH
ĐỒNG CẢM TẠ TRI ÂN  QUÍ ÂN NHÂN.

TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ