Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phân Ưu Chsnq Trần Văn Rung Từ Trần Ngày 15-11-2005 Tại California Usa

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 21490)
Phân Ưu Chsnq Trần Văn Rung Từ Trần Ngày 15-11-2005 Tại California Usa
Hội ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn:
 
Cựu Học Sinh Ngô Quyền Dominico TRẦN VĂN RUNG đã từ trần ngày 15 tháng 11 năm 2005 ( nhằm ngày 14 tháng 10 năm Ất Dậu) tại Garden Grove, California

Hưởng thọ 63 tuổi

Linh cửu được quàn tại: Nhà Quàn Saddles Back 220 E Main St. Tustin, CA 92780
 
Ngày thăm viếng: Thứ Tư  23-11-2005: 4pm – 8pm; Thứ Sáu 25-11-2005: 10am – 8pm

Lễ an táng: 11 am Thứ bảy 26-11-2005
 
HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy Cô và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chs.NQ Trần Nguyên Phước Ân, chs.NQ Trần Thị Hà Nhiên, chs.NQ Trần Thị Hà Quyên, chs.NQ Phạm Thị Thế Uyên, chs.NQ Phạm Thị Phương Uyên và tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Ông Trần Văn Rung sớm về hưỡng nhan Thánh Chúa.

Hội Ái Hữu chs Ngô Quyền, Thầy Cô và bạn hữu tập trung lễ viếng lúc 6pm ngày Thứ Sáu 25-11-2005

Điện thư chia buồn: anptran@hotmail.com
 
Phân Ưu đăng trên Nhât báo Người Việt thứ hai Nov 21, 2005