Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Uu Nhac Phu Chsnqtruong Le Minh Phuong Vua Tu Tran Ngày 01/3/2006

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22509)
Phan Uu Nhac Phu Chsnqtruong Le Minh Phuong Vua Tu Tran Ngày 01/3/2006
Hội ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn

Ông TRẦN VĂN CHIÊU Nhạc Phụ chs NQ Trương Lê Minh Phương đã từ trần ngày 01 tháng 03 năm 2006 nhằm ngày mùng 2  tháng 2  năm Bính Tuất tại  Milpitas,  California - USA

Hưỡng Thọ 87 tuổi

Tang lễ cử hành ngày 05 tháng 3, 2006

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy Cô và Bạn Hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chs NQ Trương Lê Minh Phương và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Ông TRẦN VĂN CHIẾU sớm siêu thoát.