Danh mục
Số lượt truy cập
1,222,264

PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHSNQ K6 NGUYỄN ANH TUẤN, CỤ BÀ CECILIA NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÃ TẠ THẾ TẠI REDWOOD CITY, CA

Friday, July 29, 202212:16 AM(View: 983)
PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHSNQ K6 NGUYỄN ANH TUẤN, CỤ BÀ CECILIA NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÃ TẠ THẾ TẠI REDWOOD CITY, CA

PHÂN ƯU
thanh gia


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
NHẠC MẪU CHSNQ K6 NGUYỄN ANH TUẤN

CỤ BÀ CECILIA NGUYỄN THỊ HỒNG 

 

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 19 THÁNG 07, 2022
TẠI REDWOOD CITY, CALIFORNIA

 

HƯỞNG THỌ 91 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS K.6 NGUYỄN ANH TUẤN 
VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU LINH HỒN CECILIA NGUYỄN THỊ HỒNG 
SỚM ĐƯỢC VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA
Phan Uu Cụ Bà Cecilia
---------- Forwarded message ---------
From: Thong Docao <thong.docao@gmail.com>
Date: Sat, Jul 30, 2022 at 2:16 AM
Subject: Re: PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHSNQ K6 NGUYỄN ANH TUẤN, CỤ BÀ CECILIA NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÃ TẠ THẾ TẠI REDWOOD CITY, CA
To: DaiGiaDinh NGOQUYEN BH <ngoquyenbh@gmail.com>

 

Xin chia buồn cùng gia đình, cầu mong lính hồn cụ sớm lên cõi trên.