Danh mục
Số lượt truy cập
6,497,669

PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CỦA CHS K8 NGUYỄN HOÀNG HẢI (CỐ THI SĨ NGUYỄN TẤT NHIÊN ) - ÔNG NGUYỄN NGỌC BỘI ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NAM CA

Thursday, November 11, 20218:51 PM(View: 864)
PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CỦA CHS K8 NGUYỄN HOÀNG HẢI (CỐ THI SĨ NGUYỄN TẤT NHIÊN ) - ÔNG NGUYỄN NGỌC BỘI ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NAM CA


PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-01

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHÂN ĐƯỢC TIN BUỒN:
THÂN PHỤ CỦA CHS K8 NGUYỄN HOÀNG HẢI (CỐ THI SĨ NGUYỄN TẤT NHIÊN)

ÔNG NGUYỄN NGỌC BỘI

SINH NĂM 1933

TẠI BIÊN HÒA

ĐÃ MÃN PHẦN LÚC 2 PM NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2021

NHẰM NGÀY MỒNG 1 THÁNG 10 NĂM TÂN SỬU

TẠI NAM CALIFORNIA

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

TANG LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TRONG PHẠM VI GIA ĐÌNH
VÀ SẼ ĐƯỢC HỎA TÁNG ĐƯA TRO CỐT VỀ CHÙA Ở NAM CA

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ÔNG NGUYỄN NGỌC BỘI
SỚM VỀ AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG

***********************************************************************

PHÂN ƯU

 

Phan uu 3

 

Nhận được tin buồn: thân phụ cựu học sinh Ngô Quyền,
bạn Nguyễn Hoảng Hải (cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên)

 

Ông Nguyễn Ngọc Bội

 

vừa tạ thế tại miền nam California,

Ngày 5 Tháng 11, Năm 2021

 

hưởng thọ 89 tuổi.

 

Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh bác sớm an vui nơi miền cực lạc.

Nhóm bạn đồng môn

cựu học sinh Ngô Quyền Khóa 9

và nhóm bạn lớp Tứ 5

Thành Kính Phân Ưu