Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07- 09- 2018))

Saturday, August 18, 20182:35 PM(View: 5347)
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07- 09- 2018))

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09-2018)


Dưới đây là Danh sách MTQ Ủng Ngộ NQTT được xếp theo vần ABC, trước khi gửi Danh Sách Biếu và Gửi  NQTT trong thời gian qua. Xin quý thầy Cô và ACE xem lại nếu có sai sót vui lòng email về ngoquyenbh@gmail.com để góp ý chỉnh sửa. STT

 

HỌ

 

TÊN

GHI CHU

CƯ TRÚ

SỐ TIỀN

1

 

KHÓA

 

11

& Ngọc Dung

CA

500.00

2

 

Thanh

Vân

Anderson

 

AZ

100.00

3

 

Bùi

Ngọc

Anh

K.15

CA

200.00

4

 

Huỳnh

Ngọc

Ánh

 

CA

100.00

5

 

Lâm

Văn

Bảnh

 

MN

100.00

6

 

Nguyễn

Thị & Thanh

& Thanh

NJ

200.00

7

Thầy

Phạm

Tấn

Bình

 

NC

100.00

8

 

Đinh

Cẩn

Cấp

 

WA

200.00

9

Thầy

Tường

Cát

 

CA

100.00

10

 

Trần

Thị

Châu

 

CA

150.00

11

 

Thúy

Chinh

Chinh

K.15

 

100.00

12

 

Tạ

 

Chính

 

CANADA

60.00

13

 

Đào

Văn

Công

& Lan

KY

50.00

14

 

Hoàng

 

CA

110.00

15

 

Nguyễn

Thị

Của

 

FL

50.00

16

 

Nguyễn

Thị

Cúc

 

MA

50.00

17

 

Trần

Ngọc

Danh

 

CA

50.00

18

Thầy

Tiến

Đạt

& Cô Thu Lê

CA

100.00

19

Thầy

Tôn

Thất

Để

 

CANADA

50.00

20

 

Thân

Văn

Đoàn

 

VA

50.00

21

BS

Nguyễn

Quý

Đoàn

&Trương Thị Thu Thu

CA

800.00

22

 

Văn

Đông

 

CA

50.00

23

 

Nguyễn

Hữu

Đức

 

TX

100.00

24

 

Phạm

Mỹ

Dung

& Trần Xuân

CA

100.00

25

 

Nguyễn

Thị Tuyết

Dung

aka Pham Tuyết Dung

NC K. 14

100.00

26

 

Nguyễn

Thị

Dung

 

CA

100.00

27

Nguyễn

Thị Kim

Dung

 

CA

100.00

28

Nguyễn

Khoa Diệu

Dung

 

CA

50.00

29

 

Nguyễn

Thị

Dung

 

CA

50.00

30

 

Phạm

Tuyết

Dung

& Pham Tong

NC K. 14

200.00

31

 

Nguyễn

Đông

Duy

 

CA

100.00

32

 

Bùi

thị

Duyên

& Đỗ Thanh Tùng

MI

100.00

33

 

Nguyễn

Thế

Dzuy

 

VA

100.00

34

 

Nga

 

Frook

 

CHICAGO

50.00

35

 

Trần

Thị

Hạnh

 

K.7

80.00

36

 

Đỗ

Kim

Hạnh

 

CA

50.00

37

 

Phạm

Thị Hữu

Hạnh

 

WA

50.00

38

 

Đỗ

Kim

Hạnh

 

CA

50.00

39

 

Bùi

Thị

Hảo

 

CA

200.00

40

 

Huỳnh

Thị

Hiền

 

CA

1050.00

41

 

Thị

Hiền

 

CA - K.6

50.00

42

 

Xuân

 

Hiệp

& Nhung

 

50.00

43

Thầy

Nguyễn

Thất

Hiệp

 

SJ

100.00

44

 

Trần

Thị

Hoa

 

CA

50.00

45

 

Xuân

 

Hòa

& Duyên

CA

50.00

46

 

Phạm

Công

Hoàng

 

SAN JOSE

100.00

47

 

Trương

Đức

Hoàng

 

Australia

100.00

48

 

Bạch

Thị

Hồng

 

TX

50.00

49

 

Nguyễn

Thị

Hồng

 

OHIO

150.00

50

Thầy

Phạm

Gia

Hưng

 

VA

100.00

51

 

Lưu

Tuyết

Hương

& Hiếu

CA

120.00

52

 

Xuân

Hương

Hương

&Thịnh

CA

100.00

53

 

Nguyễn

Thu

Hương

 

CA

200.00

54

 

Lương

Thị

Khá

 

MA

50.00

55

 

Nguyễn

Văn

Khứ

 

SJ

100.00

56

Bùi

Thị Ngọc

Lan

 

CA

100.00

57

 

Hoàng

Duy

Liệu

 

CA

50.00

58

Thầy

Phạm

Phi

Long

 

TX

100.00

59

Thầy

Nguyễn

Văn

Lục

 

Canada

100.00

60

 

Văn

Luông

 

CA

30.00

61

 

Huỳnh

Xuân

Mai

 (bán ô – mai gây quỹ)

CA - K.14

1000.00

62

 

Tuyết

Mai

 

CA

100.00

63

 

Đinh

Thanh

Mai

 

K.10

100.00

64

Huỳnh

Thanh

Mai

 

CA

200.00

65

BS

Huỳnh

Quang

Minh

& Bùi Phương Thanh

CA

200.00

66

 

Đặng

Thị

Minh

 

HI

100.00

67

 

Nguyễn

Thi

Mỹ

 

CA

100.00

68

Thầy

Hoàng

Quý

Nam

& Cô

 

100.00

69

 

Thị

Nết

K.7

Pháp

100.00

70

 

Mai

Trọng

Ngãi

 

CA

100.00

71

 

Nguyễn

Văn

Ngàn

 

TX

100.00

72

Hoàng

Minh

Nguyệt

 

CA

50.00

73

 

Hồ

thị

Nguyệt

 

CA

50.00

74

 

Trương

Thị

Nguyệt

 

CA

60.00

75

 

Hoàng

Ánh

Nguyệt

 

CA

50.00

76

 

Nguyễn

Văn

Nhì

 

K.2

200.00

77

 

Trần

Văn

Nhiên

 

SJ

100.00

78

Bác

Văn

Nhơn

 

CA

100.00

79

 

Trần

Thị

Nhơn

 

VA – K. 3

50.00

80

Thị

Nhung

 

CA

50.00

81

Đinh

Hồng

Oanh

 

 

50.00

82

 

Trần

Thị

Oanh

 

CA

200.00

83

 

Phan

Kim

Phẩm

& Lynh

CA

100.00

84

 

Huỳnh

Thị

Phấn

 

 

50.00

85

 

Đỗ

Hữu

Phát

 

TX

100.00

86

 

Phi

 

CA

100.00

87

 

Thầy

Trần

Phiên

 

TX

200.00

88

Thầy

Nguyễn

Văn

Phố

 

CA

50.00

89

 

Ngô

Thanh

Phong

 

CA

200.00

90

 

Trương

Lê Mỹ

Phương

 

CA

200.00

91

 

Phạm

Thị

Phượng

 

CA - K. 12

50.00

92

Thầy

Phạm

Ngọc

Quýnh

 

CANADA

200.00

93

Thầy

Phạm

Ngọc

Quýnh

 

SJ

100.00

94

 

Lương

Thị

Sao

 

CA

50.00

95

 

Trầm

Ngọc

Sương

 

VN

100.00

96

Trần

Minh

Tâm

(Thầy Kế)

NY

100.00

97

 

Nguyễn

Thanh

Tâm

& Nguyễn Mai Trân

NC

50.00

98

 

Trần

Minh

Tâm

& Kim Huê

TX

100.00

99

 

Minh

Tâm

 

 

80.00

100

 

Ma

Thành

Tâm

 

CA

100.00

101

 

Đỗ

Như

Thạch

 

VA

50.00

102

 

Phạm

Quốc

Thái

& Nhân

TX

100.00

103

 

Nguyễn

Thị

Thanh

 

CA

50.00

104

 

Tiêu

Em

Thành

& Hạnh Vũ

TX

100.00

105

 

Nguyễn

Thị

Thêm

 

CA

50.00

106

Trần

thị Nguyệt

Thu

 

PA

100.00

107

 

Minh

Thư

 

TX

100.00

108

 

Phạm

Ngọc Quỳnh

Thư

 

CA

300.00

109

Thanh

Thủy

 

 CA

100.00

110

Thị

Thúy

 

CA

100.00

111

 

Chu

Vị

Thủy

 

CA

50.00

112

 

Bùi

Thu

Thủy

& Phạm Thị Lan

SJ

200.00

113

 

Trần

Văn

Tiến

 

CA - K.7

50.00

114

 

Trầm

Hữu

Tình

 

CA

100.00

115

 

Đỗ

Quang

Tỏa

 

Sj

100.00

116

 

Văn

Tới

 

SJ

100.00

117

 

Văn

Tới

 

CA

50.00

118

Đặng

Thị

Trí

 

CA

90.00

119

 

Kiều

Oanh

Trịnh

 

CA

50.00

120

 

Bùi

Đức

Tùng

& Trang

CA

100.00

121

 

Đình

Tuyết

 

PA

100.00

122

 

Trần

thị Bạch

Tuyết

& Võ Đình

PA

100.00

123

 

Nguyễn

Tất

Ứng

 

CA

200.00

124

 

Nguyễn

Văn

Vân

& Huỳnh Thị Lành

AZ

100.00

125

 

Ngũ

Ánh

Vân

 

TX

60.00

126

 

Đinh

Hoàng

Vân

 

CA

50.00

127

 

 Quách

Thị Tường

Vi

 

TX

150.00

128

Thầy

Hoàng

Phùng

 

CA

100.00

129

 

Phạm

Thị

Xoàn

 

TX

100.00

130

 

Lương

Đồng

Xuân

 

Thân Hữu

100.00

131

 

Phạm

Phú

Xuân

 

CA

100.00

132

 

Dương

Văn

Y

 

CA

700.00

133

Phạm

Thị Nhã

Ý

 

LA

200.00

134

 

Trương

 

Yến

& Hồ Thiện

 

70.00

135

 

Đặng

Thị Hoàng

Yến

 

KS

50.00

136

 

Chim

 Uyên

 

K.7 – Lớp Tứ  2

1000.00

137

 

Ngô

 Quyền

 

CA – K. 13

200.00

138

 

Tom

 Võ

 

CA

160.00

139

 

Nguyễn

 Liễu

 

TX

100.00

140

 

Tăng

 Muối

 

CANADA

100.00

141

 

Huỳnh

 Thôi

 

GA

100.00

Tổng Cộng

$18,520.00

 
ỦNG HỘ NQTT SAU HỘI NGỘ 2018

CƯ TRÚ

 SỐ TIỀN

07/12

Thầy Lê Quý Thể

CA

$500.00

07/01

Lê Thị Thúy

CA

$100.00

07/12

Huỳnh Thị Hồng

$100.00

07/12

Huỳnh Thị Hiền

$100.00

07/12

Trịnh Văn Tây

$100.00

07/12

Cô Phạm Lê Ngọc Anh

$50.00

07/12

Đặng Thị Minh & Lê văn Đẹp

Hawaii

$50.00

08/24

Hồ Ngọc Phượng

SJ

$50.00

08/27

Nguyễn Anh Tuấn

SJ

$100.00

08/27

Thầy Đào Đức Thiện

TX

09/03

 Một CHS K 13

$100.00

                                                                 TỔNG CỘNG

$19,770.00

Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 5924)
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07 tháng 09 -2018)
Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 5324)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 5164)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 8950)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 9759)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 13075)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 9531)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 9244)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 11795)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 10975)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 17371)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 14564)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 25830)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 16877)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 13265)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 13466)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 15006)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 6239)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 4347)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 16340)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 24839)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 10227)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 10117)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 10213)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 11985)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 2662)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 4434)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 2801)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 3066)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 4397)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 13321)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 11038)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 10139)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 10359)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 11298)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 12106)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 10315)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 18457)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.