Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH ĐÃ GỬI BIẾU MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP

Monday, August 20, 201812:07 AM(View: 5835)
DANH SÁCH ĐÃ GỬI BIẾU MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
                                      
                 DANH SÁCH ĐÃ GỬI BIẾU MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
                                                     
(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07- 09-2018)


LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content
Kính thưa quý Thày Cô, quý Thân Hữu cùng quý anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền,


Lần nữa, Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, và Ban Phát Hành Ngô Quyền Toàn Tập xin chân thành gửi lời tri ân đến toàn thể quý Ân Nhân, Mạnh Thường Quân đã tích cực hổ trợ, động viên trong suốt 3 năm qua để NQTT có thể hoàn thành, và phổ biến rộng rãi đến Đại Gia Đình Ngô Quyền và các Thân Hữu trên toàn thế giới.

Sau ngày phát hành NQTT nhân họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 17 vào ngày 01 tháng 7, 2018 vừa qua cho đến hôm nay, Ban Phát Hành đã cố gắng gửi đến tận tay quý Thầy Cô, quý Mạnh Thường Quân quyển sách "để đời" này song song với việc gửi sách theo thư đặt mua NQTT từ khắp nơi trên thế giới. Hàng tuần vẫn có những chuyến gửi sách đi khắp nơi từ Zip Post. Mong rằng mỗi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền khi cầm được trong tay tác phẩm đặt biệt này, xin giới thiệu và rủ bạn bè đặt mua.

Dưới đây là Danh Sách Mạnh Thường Quân ủng hộ NQTT đã được nhận sách trong ngày họp mặt hoặc gửi qua bưu điện tính từ ngày 07-01-2018 đến nay. Xin quý thầy Cô và ACE xem lại, nếu có quý vị nào chưa nhận được sách hoặc thấy còn sai sót trong danh sách vui lòng email về ngoquyenbh@gmail.com để bổ túc, chỉnh sửa.

Vì nhân lực quá ít cho một kế hoạch quá lớn phải phân phối đi cả ngàn quyển sách "đồ sộ" nên rất mong sự thông cảm cho những thiếu sót của Ban Phát Hành nếu có.

Trân trọng,
Ban Điều Hành, Ban Biên Tập và Ban Phát Hành NQTT

* Tên của quý vị còn để trống phần số sách nhận biếu là chưa gửi vì không có địa chỉ hoặc thông tin, cần bổ túc.

 S

TT

 

HỌ

 

TÊN

ỦNG HỘ

ABĐB

BẢN THƯỜNG

NGÀY GỬI

CƯ TRÚ

GHI CHÚ

1

 

KHÓA

 

 

11

500.00

2

6

 

07-05-2018

CA

 NgocDung

2

 

Thanh

Vân

ANDERS0N

100.00

1

3

07-01-2018

AZ

 

3

 

Bùi

Ngọc

ANH

200.00

1

07-05-2018

CA

K.15

4

 

Huỳnh

Ngọc

ÁNH

100.00

1

1

07-05-2018

CA

 

5

 

Lâm

Văn

BẢNH

100.00

2

 

07-01-2018

MN

 

6

 

Nguyễn

Thị

200.00

1

2

08-14-2018

NJ

& Thanh

7

Thầy

Phạm

Tấn

BÌNH

100.00

1

07-10-2018

NC

 

8

 

Đinh

Cẩn

CẤP

200.00

1

2

07-01-2018

WA

 

9

Thầy

Tường

CÁT

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

10

 

Trần

Thị

CHÂU

150.00

1

2

07-01-2018

CA

 

11

 

Thúy

Chinh

CHINH

100.00

1

1

07-01-2018

 

K.15

12

 

Tạ

 

CHÍNH

60.00

 

 

 

CANADA

 

13

 

Đào

Văn

CÔNG

50.00

 

 

 

KY

& Lan

14

 

Hoàng

110.00

1

 

07-01-2018

CA

 

15

 

Nguyễn

Thị

CỦA

50.00

1

 

07-05-2018

FL

 

16

 

Nguyễn

Thị

CÚC

50.00

1

 

07-05-2018

MA

 

17

 

Trần

Ngọc

DANH

50.00

1

 

07-05-2018

CA

 

18

Thầy

Tiến

ĐẠT

100.00

1

 

07-01-2018

CA

& Cô Thu Lê

19

Thầy

Tôn

Thất

ĐỂ

50.00

1

1

07-10-2018

PA

 

20

 

Thân

Văn

ĐOÀN

50.00

1

 

07-01-2018

VA

 

21

BS

Nguyễn

Quý

ĐOÀN

800.00

1

4

07-01-2018

CA

&Trương T.Thu Thu

22

 

Văn

ĐÔNG

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

23

 

Nguyễn

Hữu

ĐỨC

100.00

1

1

07-01-2018

TX

 

24

 

Phạm

Mỹ

DUNG

100.00

1

1

07-01-2018

CA

& Trần Xuân

25

 

Nguyễn

Thị Tuyết

DUNG

300.00

1

3

07-01-2018

NC K. 14

Phạm Tuyết Dung

26

 

Nguyễn

Thị

DUNG

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

27

Nguyễn

Thị Kim

DUNG

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

28

Nguyễn

KhoaDiệu

DUNG

50.00

1

07-10-2018

CA

 

29

 

Nguyễn

Thị

DUNG

50.00

 

2

07-01-2018

CA

 Mua $50

30

 

Nguyễn

Đông

DUY

100.00

1

1

07-01-2018

CA

 

31

 

Bùi

thị

DUYÊN

100.00

1

1

07-05-2018

MI

& Đỗ Thanh Tùng

32

 

Nguyễn

Thế

DZUY

100.00

 

 

 

VA

 

33

 

Nga

 

FROOK

50.00

1

 

07-01-2018

CHICAGO

 

34

 

GS

Mai

Thu

100.00

1

1

07-10-2018

OR

 

35

 

Trần

Thị

HẠNH

80.00

1

4

07-01-2018

K.7

 Mua $100

36

 

Đỗ

Kim

HẠNH

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

37

 

Phạm

Thị Hữu

HẠNH

50.00

1

 

07-01-2018

 

 

38

 

Đỗ

Kim

HẠNH

50.00

1

 

07-01-2018

 

 

39

 

Bùi

Thị

HẢO

200.00

1

2

08-14-2018

CA

 

40

 

Huỳnh

Thị

HIỀN

1050.00

2

2

07-01-2018

CA

 Mua $50

41

 

Thị

HIỀN

50.00

1

 

07-01-2018

CA - K.6

 

42

 

Nguyễn

 Xuân

HIỆP

50.00

1

 

07-01-2018

 

& Nhung

43

Thầy

Nguyễn

Thất

HIỆP

100.00

1

 

07-01-2018

SJ

 

44

 

Trần

Thị

HOA

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

45

 

 Xuân

HÒA

50.00

 

 

07-01-2018

CA

& Duyên

46

Thầy

Lương

Văn

HÒA

50.00

1

1

07-10-2018

WA

 

47

Thầy

Phan

Thanh

HOÀI

 

1

 

07-01-2018

 

 

48

 

Phạm

Công

HOÀNG

100.00

1

16

07-10-2018

SAN JOSE

 Mua  $400

49

 

Trương

Đức

HOÀNG

100.00

 

 

 

AUSTRALIA

 

50

 

Bạch

Thị

HỒNG

50.00

1

1

07-01-2018

TX

 

51

 

Nguyễn

Thị

HỒNG

150.00

1

4

07-01-2018

OHIO

 Mua $50.00

52

Thầy

Phạm

Gia

HƯNG

150.00

1

1

07-01-2018

VA

 

53

 

Lưu

Tuyết

HƯƠNG

120.00

1

 

07-01-2018

CA

& Hiếu

54

 

Nguyễn

Xuân

HƯƠNG

100.00

1

 

07-01-2018

CA

&Thịnh

55

 

Nguyễn

Thu

HƯƠNG

200.00

1

 

07-01-2018

CA

 

56

 

Lương

Thị

KHÁ

50.00

1

 

07-23-2018

MA

 

57

 

Nguyễn

Văn

KHỨ

100.00

 

 

 

SJ

 

58

Bùi

Thị Ngọc

LAN

100.00

1

 

07-23-2018

CA

 

59

 

Hoàng

Duy

LIỆU

50.00

1

 

07-20-2018

CA

 

60

Nguyễn

LIEU

100.00

1

1

08-12-2018

TX

 

61

Thầy

Nguyễn

Phi

LONG

100.00

1

1

07-01-2018

TX

 

62

Thầy

Nguyễn

Văn

LỤC

100.00

1

 

07-01-2018

CANADA

 

63

Phan

LỰC

100.00

1

2

07-01-2018

 

 

64

 

Văn

LUÔNG

30.00

1

 

07-01-2018

CA

 

66

 

Huỳnh

Xuân

MAI

1000.00

10

 

07-10-2018

CA -K14

 (bán ô – mai)

67

 

Tuyết

MAI

100.00

 

 

 

CA

 

68

 

Đinh

Thanh

MAI

100.00

 

 

 

K.10

 

69

Huỳnh

Thanh

MAI

200.00

1

 

07-01-2018

CA

 

70

BS

Huỳnh

Quang

MINH

200.00

 

 

 

CA

& Bùi Phương Thanh

71

 

Đặng

Thị

MINH

100.00

 

 

 

HI

 

72

Thầy

Trương

Phan Nam

MINH

$50.00

1

 

07-01-2018

 

 

73

 

Tăng

MUỐI

100.00

1

 

07-01-2018

CANADA

 

74

 

Nguyễn

Thi

MỸ

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

75

Thầy

Hoàng

Quý

NAM

100.00

1

1

07-01-2018

 

& Cô

76

 

Thị

NẾT

100.00

1

1

07-01-2018

Pháp

K.7

77

 

Nguyễn

Thị Thanh

 

NGA

50

1

 

07-05-2018

 

 

78

 

Mai

Trọng

NGÃI

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

79

 

Nguyễn

Văn

NGÀN

100.00

1

1

07-05-2018

TX

 

80

Hoàng

Minh

NGUYỆT

50.00

1

1

07-01-2018

CA

 

81

 

Hồ

thị

NGUYỆT

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

82

 

Trương

Thị

NGUYỆT

60.00

1

 

07-01-2018

CA

 

83

 

Hoàng

Ánh

NGUYỆT

50.00

1

 

 

CA

 

84

 

Nguyễn

Văn

NHÌ

200.00

1

4

08-14-2018

K.2

 

85

 

Trần

Văn

NHIÊN

100.00

 

 

 

SJ

 

86

Bác

Văn

NHƠN

100.00

2

2

07-01-2018

CA

 Mua $50.00

87

 

Trần

Thị

NHƠN

50.00

1

1

07-01-2018

VA – K. 3

 

88

Thị

NHUNG

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

89

Đinh

Hồng

OANH

50.00

1

 

07-23-2018

 CA

 

90

 

Trần

Thị

OANH

200.00

1

 

07-01-2018

CA

 

91

 

Phan

Kim

PHẨM

100.00

1

2

07-01-2018

CA

& Lynh

92

 

Huỳnh

Thị

PHẤN

50.00

1

 

07-10-2018

 GA

 

93

 

Đỗ

Hữu

PHÁT

100.00

 

2

07-23-2018

TX

 

94

 

PHI

100.00

1

1

07-01-2018

CA

 

95

 Thầy

Trần

PHIÊN

200.00

1

1

07-01-2018

TX

 

96

Thầy

Nguyễn

Văn

PHỐ

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

97

 

Ngô

Thanh

PHONG

200.00

1

1

08-14-2018

CA

 

98

 

Trương

Lê Mỹ

PHƯƠNG

200.00

1

3+2

07-01-2018

CA

 Mua $50.00

99

 

Phạm

Thị

PHƯỢNG

50.00

1

4

07-01-2018

CA - K. 12

 mua $100.00

100

Ngô

QUYEN

200.00

CA - K. 13

 

101

Thầy

Phạm

Ngọc

QUÝNH

200.00

1

1

07-01-2018

CANADA

 

102

Thầy

Phạm

Ngọc

QUÝNH

100.00

 

4

07-01-2018

CANADA

 Mua $100.00

103

 

Lương

Thị

SAO

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

104

 

Trầm

Ngọc

SƯƠNG

100.00

1

1

07-01-2018

VN

 

105

Trần

Minh

TÂM

100.00

1

 

07-01-2018

NY

(Thầy Kế)

106

 

Nguyễn

Thanh

TÂM

50.00

1

 

07-05-2018

NC

& Nguyễn Mai Trân

107

 

Trần

Minh

TÂM

100.00

1

1

07-05-2018

TX

& Kim Huê

108

 

Minh

TÂM

80.00

1

 

07-01-2018

 

 

109

 

Ma

Thành

TÂM

100.00

1

1

07-01-2018

CA

 

110

 

Trinh

Văn

TÂY

100.00

1

 

07-10-2018

CA

 

111

 

Đỗ

Như

THẠCH

50.00

1

 

07-01-2018

VA

CHS/K4

112

 

Phạm

Quốc

THÁI

100.00

1

1

07-01-2018

TX

& Nhân

113

 

Nguyễn

Thị

THANH

50.00

 

 

 

CA

 

114

 

Tiêu

Em

THÀNH

100.00

1

1

07-01-2018

TX

& Hạnh Vũ

115

 

Nguyễn

Thị

THÊM

50.00

1

 

07-01-2018

CA

 

116

Huỳnh

THÔI

100.00

 

 

 

GA

 

117

Trần

Thị Nguyệt

THU

100.00

1

1

07-15-2018

PA

 

118

 

Minh

THƯ

100.00

 

 

 

TX

 

119

 

Phạm

Ngọc Quỳnh

THƯ

300.00

3

 

07-01-2018

CA

 

120

Thi

THÚY

100.00

1

1+4

07-01-2018

CA 

 Mua $100

121

Thanh

THỦY

100.00

1

 

07-01-2018

CA

 

122

 

Chu

Vị

THỦY

50.00

1

2

07-01-2018

CA

 

123

 

Bùi

Thu

THỦY

200.00

1

 

07-05-2018

SJ

& Phạm Thị Lan

124

 

Trần

Văn

TIẾN

50.00

1

 

07-05-2018

CA - K.7

 

125

 

Trầm

Hữu

TÌNH

100.00

 

2

07-01-2018

CA

 

126

 

TOM

160.00

1

7

07-01-2018

CA

 

127

 

Đỗ

Quang

TỎA

100.00

1

1

07-01-2018

VA

 

128

 

Văn

TỚI

100.00

1

 

07-01-2018

SJ

 

129

 

Văn

TỚI

50.00

1

1

07-05-2018

CA

 

130

Đặng

Thị

TRÍ

90.00

1

4

07-01-2018

CA

 mua thêm $100

131

 

Kiều

Oanh

TRỊNH

50.00

1

 

07-23-2018

VA

 

132

 

Bùi

Đức

TÙNG

100.00

1

1

07-01-2018

CA

& Trang

133

 

Đình

TUYẾT

100.00

1

 

07-01-2018

PA

 

134

 

Trần

thị Bạch

TUYẾT

100.00

4

07-01-2018

PA

& Võ Đình

135

 

Chim

UYẾN

1000.00

10

 

07-10-2018

Khóa7 -Tứ 2

 

136

 

Nguyễn

Tất

ỨNG

200.00

2

2

07-01-2018

CA

137

 

Nguyễn

Văn

VÂN

100.00

1

1

07-01-2018

AZ

& Huỳnh Thị Lành

138

 

Ngũ

Ánh

VÂN

60.00

1

 

07-23-2018

TX

 

139

 

Đinh

Hoàng

VÂN

50.00

1

4

07-01-2018

CA

 Mua $100

140

Võ Quách

Thị Tường

VI

150.00

1

2+4

07-01-2018

TX

 Mua $100.00

141

Thầy

Hoàng

Phùng

100.00

1

2

07-01-2018

CA

 Mua $50.00

142

 

Phạm

Thị

XOÀN

100.00

1

1

08-23-2018

TX

 

143

 

Lương

Đồng

XUÂN

100.00

 

 

 

Thân Hữu

 

144

 

Phạm

Phú

XUÂN

100.00

1

1+3

07-01-2018

CA

 Mua $75

145

 

Dương

Văn

Y

700.00

1

7

07-01-2018

CA

 

145

 Cô

Phạm

Thị Nhã

Ý

200.00

1

2

07-01-2018

LA

 

147

 

Trương

 

YẾN

70.00

1

 

07-01-2018

 

& Hồ Thiện

148

 

Đặng

Thị Hoàng

YẾN

$50.00

1

 

07-01-2018

KS

 

        ỦNG HỘ NQTT SAU HỘI NGỘ 2018

 

 

 

 

 

149

Kiều

Vĩnh

Quang

KHÔI

125.00

1

 

07-02-2018

 

con trai Thầy Phúc

150

Thầy

Quý

THỂ

500.00

1

 

07-02-2018

CA

 

151

 

Đặng

Thi

MINH

50.00

1

 

 

HAWAII

&  Lê văn Đẹp

152

 

Huỳnh

Thị

HỒNG

100.00

 

 

 

 

 

153

 

Huỳnh

Thị

HIỀN

100.00

 

 

 CA

 

154

Phạm

Lê Ngọc

ANH

50.00

1

 

 

 

 

155

Thầy

Đào

Đức

THIỆN

1

 

 

 

 

156

 

Hàng

Thị  Ngọc

THU

50.00

1

 

 

 

 

 157

 

 

 

 K. 13

100.00

 1

 

 

 

 Sunday, July 29, 20188:50 PM(View: 5236)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17_ July 1, 2018_ Phần 2: PHÁT HÀNH NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Saturday, July 21, 20188:41 PM(View: 5082)
Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống kỳ 17 - Phát Hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP _ July 1, 2018 Phần 1: KHAI MẠC và TRI ÂN THẦY CÔ
Thursday, October 10, 20199:44 PM(View: 8766)
Nguyễn Đạt - Camera - Kim Võ thực hiện Youtube
Sunday, September 22, 20198:10 PM(View: 9577)
Xin bấm vào hình đầu tiên và mũi tên bên phải sau mỗi hình để xem slideshow
Saturday, July 20, 20191:19 AM(View: 12759)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Saturday, July 20, 201912:24 AM(View: 9370)
Hình ảnh: Võ Kim Dung Thực hiện Youtube : Võ Kim Dung
Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 9091)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng Võ Thị Tuyết thực hiện youtube
Sunday, July 14, 20192:43 AM(View: 11525)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 ( Phần I) Hình ảnh Phan Kim Phẩm Nhạc: Ba tháng tạ từ - Niên học sau cùng Lưu Chí Vỹ - Khôi Nguyên trình bày
Sunday, January 20, 201911:28 PM(View: 10813)
Nhìn lại trong năm qua, Đại Gia Đình Ngô Quyền chúng ta đã thành công rực rỡ khi thực hiện và phát hành được tác phẩm độc đáo Ngô Quyền Toàn Tập.
Monday, August 6, 20182:25 AM(View: 17114)
Ôi! Thật là công trình và tốn rất nhiều thời giờ, các em đã bỏ quá nhiều tâm huyết, cùng chung sức hoàn thành một “Tập San” để đời, gom góp đầy đủ tài liệu và hình ảnh Thầy Cô...
Saturday, August 4, 201810:57 PM(View: 14339)
Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền luôn giữ trong tim những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời dạy học và thời học sinh luôn gắn kết với nhau để từ đó còn chút gì để nhớ để thương!
Saturday, August 4, 20182:14 PM(View: 25035)
Những nốt nhạc vui đã vang lên trong lòng mỗi chúng ta. Hãy hòa lời ca để bản hợp ca NQ bay lên cao, vang rộng và ý nghĩa nhất.
Sunday, July 29, 20183:18 PM(View: 16649)
mười ba năm dạy học của tôi ở trường Ngô Quyền trở thành một khoảng thời gian quá ngắn và đầy những kỹ niệm không thể nào quên được.
Sunday, July 29, 20182:57 PM(View: 13076)
TÀI TRỢ TOÀN BỘ TIỀN SHIPPING Để sách có thể dễ dàng đến với mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền
Sunday, July 22, 20187:27 PM(View: 13274)
Gửi sách trong TOÀN NƯỚC MỸ: qua UPS: 5 usd cho 1 quyển
Sunday, July 22, 201812:38 AM(View: 14783)
Tìm lại dấu xưa là tìm lại một quá khứ đã bị quên lãng hoặc một mảnh quá khứ do sự dập vùi, biến dịch của cuộc sống che khuất. Cũng không khó mà cũng có thể dễ tìm lại được.
Monday, July 16, 20186:02 AM(View: 6175)
2. Tiệc chính July 01, 2018 tai nhà hàng Mon Amour
Sunday, July 15, 20184:28 PM(View: 4281)
1 Tiền Hội Ngộ June 30, 2018 tại nhà anh chị Kiệt Chung
Friday, July 13, 20181:24 AM(View: 16155)
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
Sunday, July 8, 20185:55 PM(View: 24095)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
Thursday, June 28, 20187:40 PM(View: 10087)
I./ "sợ... hết sách!" II./ Rất có thể sẽ... hết sách?
Thursday, June 28, 20188:05 AM(View: 9960)
PHÁT HÀNH TẠI ĐẠI HỘI - GỬI SÁCH BIẾU gửi đến các Mạnh Thường Quân - GỬI SÁCH BÁN đến các chs NQ khắp nơi.
Tuesday, June 26, 20187:49 AM(View: 10076)
KẾT QUẢ sau 5 ngày vận động bảo trợ NQTT
Wednesday, June 20, 20182:38 AM(View: 11829)
Tường Trình chi tiết việc in ấn và phát hành NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP
Monday, May 28, 20183:39 PM(View: 2637)
Bộ ảnh Thầy Cũ Trò Xưa (7 trang) Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Wednesday, May 16, 20185:05 AM(View: 4378)
Bộ ảnh Chân Dung chs Ngô Quyền thế hệ đầu tiên Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 15, 20184:18 PM(View: 2779)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in các ý kiến đóng góp xin gửi về toanhtuan@yahoo.com trước ngày 18 tháng 5, 2018
Tuesday, May 15, 20183:54 PM(View: 3043)
NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP: Bộ ảnh PHỤ LỤC Chương 1: DỰNG LẠI TRƯỜNG XƯA Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Tuesday, May 8, 20189:59 AM(View: 4366)
Layout sau cùng để xin được Thầy cô và các bạn cùng check lại trước khi in
Sunday, February 25, 20188:14 AM(View: 13219)
THA THIẾT KÍNH NHỜ quý Thầy Cô, quý Bạn Hữu nhín chút thì giờ chung sức cùng Ban Biên tập CHECK LẠI các HÌNH ẢNH và các DANH SÁCH lần chót cùng trước khi layout để in. (update 3/3/2018)
Monday, January 1, 20185:13 AM(View: 10963)
Thời hạn cuối để bổ túc danh sách các khóa và ảnh chân dung cho NQTT sẽ là ngày 10 tháng 01, 2018.
Monday, January 1, 20182:32 AM(View: 10083)
Thursday, October 19, 201710:33 AM(View: 10222)
Theo dự trù, bộ ảnh và tư liệu về Thầy cô đến nay đã tạm hoàn chỉnh, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau BỔ TÚC DANH SÁCH CÁC KHÓA, và cùng nhau CHỌN BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH để in trong NQTT.
Sunday, June 4, 20177:34 PM(View: 11159)
Để các tư liệu lịch sử của Trường trong NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP khi đem in được chính xác KÍNH NHỜ QUÝ THẦY CÔ CHECK LẠI các HÌNH ẢNH VÀ DANH SÁCH theo các link sau đây
Tuesday, May 9, 201711:06 AM(View: 11984)
DANH SÁCH 13 khóa CHS. NGÔ QUYỀN BH Giai đoạn thành lập và phát triển: 1956-1975
Thursday, March 9, 20174:12 AM(View: 10166)
Tuy vậy, tính cho tới nay Khối TTBC chỉ mới nhận được khoảng 40 sáng tác cho tác phẩm "Ngô Quyền Toàn Tập" nên số lượng bài vở vẫn còn quá ít ỏi. Khối Truyền Thông Báo Chí xin giải thích cho rõ hơn để có thể có nhiều sáng tác của các tác giả:
Friday, February 19, 20161:21 PM(View: 18269)
Bài vở xin gửi về cho Ban Truyền Thông trước ngày 1 tháng 5, 2016. Mọi chi tiết liên hệ sẽ được thông báo trong thời gian tới.