Danh mục
Số lượt truy cập
5,824,051

Nhắn Tin Tìm Bạn Cũ

26 Tháng Sáu 20172:36 SA(Xem: 2847)
Nhắn Tin Tìm Bạn Cũ


Tôi là Nguyễn Thị Hoàng xin nhắn tin tìm hai bạn cũ chs Ngô Quyền.

-# 1-  Hồ Ngọc Bích
-Học Ngô Quyền niên khóa 9 hay 10. Nhà lúc trước ở trong phi trường Biên Hòa. Sau 75 về ở bên đình Tân Lân. 
Kèm bên dưới là hình của Hồ Ngọc Bích. Xin nhờ quý anh chị đăng lên dùm.

HoNGocBich
# 2- Nguyễn thị Kim Phượng
- Học Ngô Quyền niên khóa 9 hay 10. Nhà ở gần trường Ngô Quyền. Kim Phượng rất giõi về đàn tranh. 

Xin liên lạc với bạn Nguyễn thị Hoàng, email ngthoang06@icloud.com
26 Tháng Tám 2010(Xem: 50140)
Khóa 15 chs NQ muốn tìm liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng hs lớp 10A6 và là Phó Trưởng Khối Báo chí Ban Điều hành HS NQ nk 1974-1975.
20 Tháng Bảy 2010(Xem: 74063)
Nếu biết tin tức của Hồng Đào xin liên lạc với Phan kim Loan qua e-mail phanloan60@yahoo.com
10 Tháng Giêng 2010(Xem: 72138)
Xin tất cả liên lạc về email: quangtr2003@yahoo.com
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 70808)
Tôi là  Nguyễn Trung Việt cựu học sinh Biên Hòa. Năm học từ 1960 đến  1963.  (đệ III, đệ II B và đệ I B ).
02 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 71810)
Nguyễn Thế Hùng muốn tìm bạn là Đào Quang Đỉnh học lớp 12A2  và cùng lớp với chị Dương Thúy Phượng , con của Thầy Dương Hòa Huân, ra trường năm 1970,
01 Tháng Tám 2009(Xem: 10815)
T rần N. Dương tìm bạn cũ tên Hoàng Thành, có em là Hoàng Thắng, Nguyễn Trọng Đệ. Xin liên lạc Trần N. Dương bằng Email: tduong999@yahoo.com
31 Tháng Năm 2009(Xem: 10887)
Nhắn tin Ban Pham the Dung Ban Pham the Dung truoc o Sierra Marde, CA. Hien o dau xin lien lac chs NQ Tran N. Duong. email: tduong999@yahoo.com
18 Tháng Giêng 2009(Xem: 10416)
Đinh Thanh Mai Tìm hai bạn Nguyễn Thi Hung Anh va Pham Thi Nhan lop 12A1 ra trường nam 72.