Danh mục
Số lượt truy cập
5,824,045

Nhắn Tin Tìm Bạn Cũ

26 Tháng Sáu 20172:36 SA(Xem: 2846)
Nhắn Tin Tìm Bạn Cũ


Tôi là Nguyễn Thị Hoàng xin nhắn tin tìm hai bạn cũ chs Ngô Quyền.

-# 1-  Hồ Ngọc Bích
-Học Ngô Quyền niên khóa 9 hay 10. Nhà lúc trước ở trong phi trường Biên Hòa. Sau 75 về ở bên đình Tân Lân. 
Kèm bên dưới là hình của Hồ Ngọc Bích. Xin nhờ quý anh chị đăng lên dùm.

HoNGocBich
# 2- Nguyễn thị Kim Phượng
- Học Ngô Quyền niên khóa 9 hay 10. Nhà ở gần trường Ngô Quyền. Kim Phượng rất giõi về đàn tranh. 

Xin liên lạc với bạn Nguyễn thị Hoàng, email ngthoang06@icloud.com
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 95425)
BÁC SĨ NGUYỄN HỒNG ĐỨC TÌM BẠN VÕ QUÁCH THỊ TƯỜNG VI