Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU QUÂN CHS KHÓA 6 TĂNG THỊ MUỐI, ÔNG TĂNG PHÚ QUA ĐỜI TẠI CANADA

Wednesday, June 14, 20231:39 PM(View: 2944)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU QUÂN CHS KHÓA 6 TĂNG THỊ MUỐI, ÔNG TĂNG PHÚ QUA ĐỜI TẠI CANADA

Cáo phó Lăng thị Muối (1)
PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-08

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

PHU QUÂN CỦA CHS KHÓA 6 TĂNG THỊ MUỐI

ÔNG TĂNG PHÚ

PHÁP DANH QUÁN TÒNG

SINH NĂM 1944

ĐÃ MỆNH CHUNG NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2023

NHẰM NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM QUÝ MÃO

TẠI COLOMBIA CANADA

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS KHÓA 6 TĂNG THỊ  MUỐI VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ÔNG QUÁN TÒNG TĂNG PHÚ AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG

*******************************************************************************
Email liên lạc chia buồn: lang.muoi@yahoo.ca


PHÂN ƯU
phan uu

   

Cựu học sinh khóa 6 trung học NGÔ QUYỀN Biên Hòa

nhận được tin buồn phu quân chị Lăng thị Muối

anh Tăng Phú

pháp danh Quán Tống

sinh năm Giáp Thân, 1944

Vừa tạ thế ngày 03 tháng 6 năm 2023
nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão tại Vancouver, British Columbia, Canada

Hưởng Thọ 80 tuổi (Âm lịch)

Lể di quan sẽ cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy 17 tháng 6 năm 2023

tại Scott Funeral Home 420 Dundas Street East, Mississauga, ON, L5A 1X5

Bạn hữu khóa 6 Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng chị Lăng thị Muối và gia đình. Nguyện cầu hương linh anh Phú sớm siêu sinh Tịnh Độ

E-mail chia buồn lang.muoi@yahoo.caMonday, January 1, 2024(View: 1714)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2637)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4564)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8184)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,