Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

TẬP THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN (1980) - HÌNH BÌA TRƯỚC - SAU

Monday, March 1, 201012:00 AM(View: 8510)
TẬP THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN (1980) - HÌNH BÌA TRƯỚC - SAU
Friday, March 9, 2012
(View: 23437)
em biết thương ta rồi phải không? thôi thế cho ta bớt não nùng thôi thế cho đời ta ngậm đắng còn nghe vị ngọt của tình thân!
Monday, March 1, 2010(View: 12488)
Nếu tập thơ nhỏ này có được cái danh dự đóng góp một phần khiêm tốn nào đó trong trời văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi tưởng, chính những bàn tay của các anh đã ra sức đẩy nó vào, bằng tình thương quý nồng nàn dành cho tác giả.
Monday, March 1, 2010(View: 12494)
Cơn bão đã qua. Ô hô sống còn! Còn sống. Quê hương đã lìa. Người tình đã xa. Bạn bè đã tản… Mọi thứ đã rã tan cùng đại dương xanh, đã mù chìm theo thời gian mướt, lún .
Monday, March 1, 2010(View: 12949)
từ anh cất bước chinh nhân nàng làm thiếu phụ thương con xót chồng một mùa đông… chín mùa đông biên khu cách trở hơn… đồng giấy xanh
Monday, March 1, 2010(View: 11824)
quê hương gốc tích ngàn năm sao nhìn gia phả… ôi, toàn câu kinh?!
Monday, March 1, 2010(View: 14404)
tình đã đến trong những ngày địa ngục trong những ngày người, thú phải như nhau trong những ngày ác quỷ tọa ngai cao phô nanh vuốt bày gươm đao xiềng xích
Monday, March 1, 2010(View: 14825)
*Xin bấm vào tựa bài muốn tìm để đọc.