Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nhắn tin: Huỳnh Kim Thanh ra trường năm 1969, bạn cùng lớp Tô Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Xuân...mong liên lạc các bạn học cũ

Friday, January 1, 201012:00 AM(View: 75603)
Nhắn tin: Huỳnh Kim Thanh ra trường năm 1969, bạn cùng lớp Tô Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Xuân...mong liên lạc các bạn học cũ

Huỳnh Kim Thanh, niên khóa 1963, ra trường năm 1969, học cùng lớp với Tô Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Xuân, Diệp Cẩm Thu, Phạm Sơn Danh, Trần Minh Tâm, hiên ở Massachusette. Muốn liên lạc với tất cả các bạn học cũ và muốn biết tin tức của Ma Hồng Phúc, Nguyễn Văn Có, Phùng Minh Nguyệt.

Xin các bạn vui lòng liên lạc ở địa chỉ: thanhk22@yahoo.com  hoặc số phone: 617-229-9834.

Monday, January 1, 2024(View: 581)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1903)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3503)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6124)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,