Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: THÂN MẪU CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN VIẾT LONG, CỤ BÀ ĐẶNG THỊ MÙI ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM

Friday, November 15, 201912:22 AM(View: 8684)
PHÂN ƯU: THÂN MẪU CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN VIẾT LONG, CỤ BÀ ĐẶNG THỊ MÙI ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM

PHÂN ƯU


vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-06

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

 nhận được tin trễ Thân Mẫu của Thầy Nguyễn Viết Long 

  

Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 Sinh năm 1922 tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định

 

Đã Từ Trần Ngày 8 tháng 11 năm 2019

(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Sài Gòn 

  

Hưởng Thượng Thọ 98 Tuổi 

  

Tang Lễ đã cử hành ngày 11 tháng 11 năm 2019

 ở Phúc An Viên - Quận 9 - Sài Gòn - Việt Nam

 

Đồng Nghiệp và Học Trò 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

cùng Giáo Sư Nguyễn Viết Long

và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 sớm được an vui nơi miền Cực Lạc

 

 ------------------------------------------------------
PU 1

Ban Điều Hành HS Ngô Quyền niên khóa 1974-1975

 nhận được tin trễ Thân Mẫu của Thầy Nguyễn Viết Long 

 

Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI

 

Sinh năm 1922 tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định

 

Đã Từ Trần Ngày 8 tháng 11 năm 2019

(nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Sài Gòn 

 

 

Hưởng Thượng Thọ 98 Tuổi 

 

 

Tang Lễ đã cử hành ngày 11 tháng 11 năm 2019

 ở Phúc An Viên - Quận 9 - Sài Gòn- Việt Nam

 

 

15 chsNQ của Ban Điều Hành Học Sinh Ngô Quyền (74-75) 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

cùng Giáo Sư Hiệu Đoàn Phó Nguyễn Viết Long

và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà ĐẶNG THỊ MÙI được vãng sanh cực lạc

 

Monday, January 1, 2024(View: 1714)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2636)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4564)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8184)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,