Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: CHS.NQBH khóa 12 ĐINH NGỌC KHÁNH, là hiền tỷ của CHS. NQBH Đinh Ngọc Trúc (khóa 17), Đinh Ngọc Duy (khóa 21) đã từ trần tại Thụy Sĩ

Thursday, October 30, 20141:14 PM(View: 9681)
PHÂN ƯU: CHS.NQBH khóa 12 ĐINH NGỌC KHÁNH, là hiền tỷ của CHS. NQBH Đinh Ngọc Trúc (khóa 17), Đinh Ngọc Duy (khóa 21) đã từ trần tại Thụy Sĩ

PHÂN ƯU

 

Phân ưu-1

 

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin rất trễ,

 

cựu học sinh Ngô Quyền khóa 12

 

ĐINH NGỌC KHÁNH

 

Sinh năm 1956 tại Bình Long

 

Đã từ trần ngày 04/04/2014 tại Thụy Sĩ

 

HƯỞNG DƯƠNG 59 TUỔI

 

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

 

Thầy Cô và đồng môn

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến chs.NQBH Đinh Ngọc Trúc, Đinh Ngọc Duy và gia quyến.

 

Nguyện cầu hương linh chs.NQBH ĐINH NGỌC KHÁNH

 

sớm siêu thăng nơi miền Cực Lạc.


Thursday, April 27, 2023(View: 1625)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2994)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5373)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,