Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Ôn lại Lịch Sử nước nhà Online với Đài Á Châu Tự Do - RFA

Sunday, March 2, 201412:00 AM(View: 16008)
Ôn lại Lịch Sử nước nhà Online với Đài Á Châu Tự Do - RFA

Kính mời Thầy cô và Quí Bạn hữu,
 

Ôn lại Lịch Sử nước nhà Online với Đài Á Châu Tự Do - RFA

qua chương trình "Việt Nam Quê hương tôi" vào mỗi tuần với Phương Anh

blank

Hiện đã đến phần 38 ...

Tạm trích dẫn từ Phần 1 đế phần 10
và kế tiếp đến phần 38 của tuần lễ hiện thời

Quí vị có thể vào youtube để tìm thấy và xem tất cả chương trình

Xin trích dẫn ôn lại từ (phần 1) Lịch Sử nước ta
với hơn 4000 năm từ Họ Hồng Bàng với truyền thuyết con Rồng Cháu Tiên .


Click vào LINKS để xem:

https://www.youtube.com/watch?v=mPuIEToX0W8 (1)

https://www.youtube.com/watch?v=L5pJIMVk5kQ (2)

https://www.youtube.com/watch?v=0gTVa5vbyio (3)

https://www.youtube.com/watch?v=XzNuEUS6NsI(4)

https://www.youtube.com/watch?v=SXkc2_FWqTs(5)

https://www.youtube.com/watch?v=6elqAAhx8Q0 (6)

https://www.youtube.com/watch?v=ueltrTCygLk (7)

https://www.youtube.com/watch?v=EDKjMIagz2A (8)

https://www.youtube.com/watch?v=IpGQPjxN2Hc (9)

https://www.youtube.com/watch?v=T9xXcATceHM (10)

..........

https://www.youtube.com/watch?v=CphO-rN4-I0 (33)

https://www.youtube.com/watch?v=UVGhWwmEC5g (34)

https://www.youtube.com/watch?v=7wYy6_J8wQE (35)

https://www.youtube.com/watch?v=3nq17V04Ulo (36)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ywR7pF4N94E
(37) 

http://www.youtube.com/watch?v=OjKuorCsp-0&list=UUSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w 
(38)

Monday, January 1, 2024(View: 598)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1947)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3515)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6144)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,