Danh mục
Số lượt truy cập
6,493,948

DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA - (Cập nhật ngày 7/11/2015)

Saturday, November 7, 201511:33 PM(View: 29359)
DANH SÁCH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA - (Cập nhật ngày 7/11/2015)

DANH SÁCH

CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA
cập nhật ngày 7/11/2015


 

 

STT

 

 HỌ

 

TÊN

 

ĐƠN VỊ

 

       NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Phạm Văn

AN

Trấn Biên

BH

 

02

Đỗ Thiện

AN

Bửu Long

BH

 

03

Nguyễn Thị

AN

Trấn Biên

Canada

 

04

Nguyễn Dương

AN

Bửu Long

USA

 

05

Đỗ Duy

ÂN

Trấn Biên

BH

 

06

Nguyễn Hồng

ÂN

Trấn Biên

BH

 

07

Lưu Trọng

ÂN

Bửu Long

USA

 

08

Trần Hoàng

ÂN

Trấn Biên

BH

 

09

Nguyễn Diệp

ANH

Bửu Long

BH

 

10

Lâm Thị Vân

ANH

Trấn Biên

BH

 

11

Bùi Thị Kim

ANH

Trấn Biên

USA

 

12

Trần Ngọc

ÁNH

Bửu Long

BH

 

13

Nguyễn Ngọc

ÁNH

Trấn Biên

BH

 

14

Đỗ Thị

BA

Trấn Biên

BH

 

15

Hoàng Gia

BẢO

Bửu Long

BH

 

16

Lý Khánh

BẢO

Trấn Biên

BH

 

17

Tô Quốc

BẢO

Trấn Biên

BH

 

18

Trầm Quốc

BÁU

Trấn Biên

BH

 

19

Lâm Thành

BÁU

Bửu Long

USA

 

20

Phạm

BERNARD

Bửu Long

 

 

22

Nguyễn Ngọc

BÍCH

Bửu Long

BH

 

23

Trầm Quốc

BỬU

Trấn Biên

BH

 

24

Lý Quốc

BỬU

Bửu Long

BH

 

25

Nguyễn Quang

BỬU

Bửu Long

 

Đã mất

26

Hoàng Ngọc

CẨN

Bửu Long

BH

 

27

Nguyễn Tuấn

CẢNH

Trấn Biên

BH

28

Trần Minh

CẢNH  (Chùa)

Bửu Long

 

Đã mất

29

Nguyễn Thị

CHẨN

Trấn Biên

BH

30

Nguyễn Văn

CHÁNH

Trấn Biên

BH

31

Nguyễn Minh

CHÂU

Bửu Long

USA

32

Võ Quế

CHI

Trấn Biên

Sài Gòn

33

Đặng Thị Kim

CHI

Trấn Biên

USA

34

Nguyễn Thị Kim

CHI

Bửu Long

 

Đã mất

35

Trần Kim

CHI

Bửu Long

USA

(T. Giao)

36

Bế Mạnh

CHÍ

Trấn Biên

 H.Long Khánh

37

Đoàn Văn

CHÍ

Trấn Biên

 

Đã mất

38

Nguyễn Văn

CHÍ  (Lửa)

Bửu Long

 

Đã mất

39

Phạm Văn

CHIẾN

Bửu Long

BH

 

40

Bùi Đức

CHUNG

Bửu Long

 

Đã mất

41

Lý Quí

CHUNG

Trấn Biên

 

Đã mất

42

Đoàn Văn

CHUNG

Trấn Biên

BH

 

43

Lê Viết

CHUNG (Học)

Trấn Biên

BH

44

Nguyễn Văn

Trấn Biên

BH

 

45

Võ Thành

CÔNG

Trấn Biên

 

Đã mất

46

Lê Thị Kim

CÚC

Trấn Biên

BH

 

47

Thiều Thị Kim

CƯƠNG

Bửu Long

Sài Gòn

48

Võ Thị Kim

CƯƠNG

Trấn Biên

BH

 

49

Bế Mạnh

CƯỜNG

Trấn Biên

BH

50

Trần Ngọc

CƯỜNG

Bửu Long

USA

51

Nguyễn Ninh

CƯỜNG

Bửu Long

USA

52

Ngô

CƯỜNG

Trấn Biên

 

Đã mất

53

Nguyễn Xuân

CƯỜNG

Trấn Biên

USA

 

54

Nguyễn Thành

DÂN

Bửu Long

BH

55

Nguyễn Thị

ĐÁNG

Trấn Biên

BH

 

56

Nguyễn Văn

ĐĂNG

Trấn Biên

Australia

57

Hoàng Minh

ĐẶNG

Bửu Long

Sài Gòn

58

Đặng Văn

DANH

Bửu Long

Sài Gòn

59

Hồ Văn

ĐÁO

Bửu Long

BH

60

Đinh Hồng

ĐÀO

Bửu Long

USA

61

Triệu Quang

ĐẠT

Bửu Long

BH

62

Đoàn Danh

ĐÍCH

Trấn Biên

BH

 

63

Nguyễn Kim

ĐIỀN

Trấn Biên

Sài Gòn

 

64

Huỳnh Văn

DIỆP

Trấn Biên

BH

65

Lê Hoàng

DIỆP

Trấn Biên

USA

66

Trần Ngọc

ĐIỆP

Trấn Biên

BH

67

Nguyễn Văn

ĐÌNH

Bửu Long

BH

68

Tô Văn

ĐỊNH

Trấn Biên

USA

 

69

Nguyễn Văn

ĐÔ

Trấn Biên

 

Đã mất

70

Đoàn Minh

ĐỨC

Bửu Long

 

Đã mất

71

Nguyễn Thị Minh

ĐỨC

Bửu Long

BH

 

72

Phùng Thị Ngọc

DUNG

Trấn Biên

BH

73

Thái Kim

DUNG

Trấn Biên

USA

74

Nguyễn Thị

DUNG

Trấn Biên

Pháp

 

75

Trần Ngọc

DUNG

Trấn Biên

 

 

76

Nguyễn Tiến

DŨNG

Trấn Biên

Sài Gòn

77

Nguyễn Mạnh

DŨNG

Bửu Long

BH

78

Trần Tiến

DŨNG

Trấn Biên

Canada

79

Nguyễn Thành

DŨNG

Trấn Biên

BH

 

80

Huỳnh Tiến

DŨNG

Trấn Biên

BH

 

81

Diệp Anh

DŨNG

Bửu Long

H. Thống Nhất

 

82

Đinh Quốc

DŨNG

Trấn Biên

BH

 

83

Trần Mạnh

DŨNG

Bửu Long

USA

 

84

Nguyễn Hữu

DŨNG

Bửu Long

 

Đã mất

85

Lâm Xuân

DƯƠNG

Trấn Biên

BH

 

86

Lê Hoàng

DUY

Trấn Biên

USA

87

Huỳnh Thị

GẤM

Trấn Biên

Pháp

88

Nguyễn Văn

GIÁC

Trấn Biên

Hòa Lan

89

Đặng Vũ

GIANG

Bửu Long

Australia

90

Nguyễn Ngọc

Bửu Long

Sài Gòn

91

Nguyễn Thị Thu

Trấn Biên

USA

92

Dương Đình

Trấn Biên

Canada

93

Trần Ngọc

Bửu Long

 

Đã mất

94

Nguyễn Văn

HẢI

Trấn Biên

BH

95

Trần Chiến

HẠM

Trấn Biên

BH

 

96

Nguyễn Thị Kiều

HẠNH

Trấn Biên

BH

97

Phạm Thị

HẠNH

Bửu Long

Australia

98

Nguyễn Hữu

HẠNH

Bửu Long

BH

 

99

Nguyễn Trọng

HẠNH

  Trấn Biên

BH

 

100

Lê Phúc

HIỀN

Bửu Long

Vũng Tàu

 

101

Đoàn Văn

HIỀN

Bửu Long

BH

 

102

Nguyễn Công

HIỀN

Bửu Long

USA

 

103

Châu Nữ

HIỀN

Trấn Biên

Sài Gòn

 

104

Tô Ngọc

HIỆP

Trấn Biên

BH

 

105

Lê Văn

HIẾU

Trấn Biên

USA

106

Phạm Thị

HOA

Trấn Biên

BH

107

Bùi Thị Kim

HOA

Trấn Biên

BH

108

Phạm Thị Kim

HOA

Bửu Long

Sài Gòn

109

Nguyễn Thị Kim

HOA

Bửu Long

Đức

110

Nguyễn Văn

HÓA

Bửu Long

BH

Đã mất

111

Dương Mạnh

HÓA

Bửu Long

BH

 

112

Phạm Phú

HÒA

Trấn Biên

Australia

113

Đoàn Văn

HÒA

Bửu Long

BH

 

114

Lý Khánh

HOÀI

Trấn Biên

BH

 

115

Nguyễn Văn

HOÀI  (Thế Dân)

Trấn Biên

USA

116

Đinh Xuân

HOAN

Bửu Long

USA

 

117

Huỳnh Thị Mộng

HOÀN

Trấn Biên

Australia

118

Nguyễn Doãn

HOÀNG

Trấn Biên

BH

119

Trần Minh

HOÀNG

Bửu Long

BH

120

Trương Đức

HOÀNG

Bửu Long

Australia

121

Nguyễn Thanh

HOÀNG

Bửu Long

BH

 

122

Cao Minh

HOÀNG

Bửu Long

Australia

 

123

Phan Văn

HOÀNG

Trấn Biên

 

Đã mất

124

Lý Khánh

HỒNG

Trấn Biên

USA

125

Nguyễn Thị

HỒNG

Trấn Biên

USA

126

Lê Văn

HỒNG

Bửu Long

 

Đã mất

127

Đinh Thị Tuyết

HỒNG

Trấn Biên

BH

 

128

Nguyễn Thị Kim

HỒNG

Trấn Biên

Canada

 

129

Nguyễn Thị

HỒNG

Trấn Biên

BH

 

130

Nguyễn Thị Thu

HỒNG

Bửu Long

Bình Dương

 

131

Nguyễn Trí

HUỆ

Bửu Long

BH

132

Nguyễn Hồng

HUỆ

Trấn Biên

Australia

 

133

Phạm Thị

HUỆ

Bửu Long

BH

 

134

Nguyễn Văn

HUỆ  (Sỹ)

Trấn Biên

Australia

135

Chung Vũ

HÙNG

Bửu Long

Sài Gòn

136

HÙNG

Trấn Biên

Hòa Lan

137

Phạm Kim Phi

HÙNG

Trấn Biên

Canada

138

Nguyễn Quốc

HÙNG

Bửu Long

USA

139

Trần Quốc

HÙNG

Bửu Long

BH

140

Phạm

HÙNG

Bửu Long

Canada

141

Hồ Thu

HÙNG

Trấn Biên

 

Đã mất

142

Đoàn Phi

HÙNG

Bửu Long

USA

 

143

Diệp Anh

HÙNG

Bửu Long

BH

 

144

Lý Văn

HÙNG

Bửu Long

BH

 

145

Đinh Quốc

HÙNG

Trấn Biên

BH

 

146

Trầm Thiện

HÙNG

Trấn Biên

USA

 

147

Đoàn Chấn

HƯNG

Bửu Long

BH

148

Bùi Thế

HƯNG

Bửu Long

Canada

 

150

Lê Thị Kim

HƯƠNG

Trấn Biên

BH

151

Võ Quế

HƯƠNG

Trấn Biên

BH

152

Huỳnh Xuân

HƯƠNG

Trấn Biên

USA

153

Nguyễn Trần Diệu

HƯƠNG

Trấn Biên

USA

154

Tăng Kim

HƯƠNG

Trấn Biên

USA

 

155

Trịnh Quốc

HUY  (Kinh)

Bửu Long

Australia

156

Nguyễn Thành

KHÁI

Trấn Biên

Pháp

 

157

Trần Bá

KHANH

Bửu Long

 

Đã mất

158

Hồ Ngọc

KHANH

Bửu Long

 

Đã mất

159

Nguyễn Thị Lệ

KHANH

Bửu Long

BH

160

Phạm Kim Tuấn

KHANH

Trấn Biên

Hòa Lan

161

Võ Thị Kim

KHÁNH

Trấn Biên

USA

162

Đinh Ngọc

KHÁNH

Bửu Long

Thụy Sĩ

 

163

Đỗ Thị

KHÁNH

Bửu Long

BH

164

Đinh Quốc

KHÁNH

Trấn Biên

BH

 

165

Đinh Văn

KHIẾU

Trấn Biên

BH

166

Nguyễn Văn

KHÔNG

Trấn Biên

Australia

167

Phạm Đăng

KHƯƠNG

Bửu Long

USA

 

168

Huỳnh Vĩnh

KHƯƠNG  (Long)

  Bửu Long

BH

169

Bành Chí

KIỆN  (Hùng)

Trấn Biên

BH

 

170

Đặng Thị

KIM

Trấn Biên

BH

 

171

Phạm Thị

KÍNH

Bửu Long

BH

 

172

Nguyễn Văn

KÍNH  (Còm)

Bừu Long

BH

 

173

Phan Văn

Bửu Long

Australia

174

Trầm Quốc

LÂM

Trấn Biên

BH

 

175

Dương Văn

LẮM

Bửu Long

Sài Gòn

176

Phạm Thị Phương

LAN

Trấn Biên

BH

177

Phạm Thị

LAN

Bửu Long

USA

 

178

Lê Kim

LANG

Trấn Biên

 

Đã mất

179

Trần Thị Minh

LỄ

Trấn Biên

Tây Ninh

180

Hoàng Gia

LỄ

Bửu Long

BH

 

181

Nguyễn Cao

LỄ

Bửu Long

 

Đã mất

182

Nguyễn Thị

LẸ

Bửu Long

BH

 

183

Nguyễn Thị

LỆ

Trấn Biên

BH

 

184

Nguyễn Thanh

LIÊM

Trấn Biên

USA

185

Phạm Thị Phương

LIÊN

Trấn Biên

Sài Gòn

186

Triệu Thị Bích

LIÊN

Bửu Long

Sài Gòn

187

Vũ Thị Kim

LIÊN

Bửu Long

BH

 

189

Phạm Thị

LIÊN

Bửu Long

BH

 

190

Nguyễn Thị

LIÊN

Trấn Biên

BH

 

191

Nguyễn Văn

LIỆT

Bửu Long

BH

192

Nguyễn Văn

LIÊU

Bửu Long

Canada

193

Nguyễn Tường

LINH

Bửu Long

BH

194

Dương Đức Bá

LINH

Bửu Long

Dak Lak

 

195

Hoàng Gia

LINH

Bửu Long

BH

 

196

Lê Thị Thanh

LOAN

Trấn Biên

Sài Gòn

197

Trần Thị

LOAN

Bửu Long

BH

198

Lê Thị Bích

LOAN

Trấn Biên

Sài Gòn

 

199

Bùi Thị

LỢI

Bửu Long

Sài Gòn

200

Nguyễn Thị

LỢI

Trấn Biên

BH

 

201

Lý Văn

LONG

Trấn Biên

USA

202

Nguyễn Tiến

LONG

Bửu Long

Tiền Giang

203

Lê Ngọc

LONG

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

 

204

Lê Ngọc

LONG

Bửu Long

BH

 

205

Nguyễn Hữu

LONG

Trấn Biên

 

Đã mất

206

Phạm Kim

LUÂN

Trấn Biên

Hòa Lan

207

Nguyễn Thị

LỤC

Trấn Biên

USA

208

Trần Đắc

LỰC

Bửu Long

Sài Gòn

 

209

Trần Văn

LƯỢC

  Trấn Biên

Sài Gòn

 

210

Nguyễn Thị

LUÔNG

Trấn Biên

Khánh Hòa

211

Phan Kim

LƯỢNG

  Trấn Biên

USA

 

212

Hồ Văn

LƯU

Bửu Long

 

Đã mất

213

Trần

LỰU

Trấn Biên

USA

214

Lâm Quý

LUYẾN

Bửu Long

BH

 

215

Nguyễn Tâm

Trấn Biên

 

Đã mất

216

Lê Thị Tuyết

MAI

Trấn Biên

BH

217

Diệp Hoàng

MAI

Trấn Biên

BH

218

Trần Ngọc

MAI

Bửu Long

BH

219

Lê Thị Ánh

MAI

Trấn Biên

USA

220

Đinh Thúy

MAI

Trấn Biên

BH

 

221

Phạm Thị Ngọc

MAI

Trấn Biên

Canada

 

222

Bế Thị Phương

MAI

Trấn Biên

 

Đã mất

223

Trần Văn

MẠNH

Trấn Biên

BH

 

224

Nguyễn Văn

MẬU

Bửu Long

 

 

225

Diệp Hoàng

MINH

Bửu Long

BH

 

226

Lê Hoàng

MINH

Trấn Biên

BH

 

227

Lôi Liên

MINH

Trấn Biên

BH

 

228

Đoàn Văn

MINH

Bửu Long

Sài Gòn

 

229

Nguyễn Chí

MINH

Bửu Long

BH

 

230

Trần Ngọc Côn

MINH

Trấn Biên

USA

 

231

Trần Tấn

MỸ

Trấn Biên

BH

232

Trương Công

MỸ

Trấn Biên

BH

 

233

Bùi Thị

MỸ

Trấn Biên

BH

 

234

Trần Thị Hải

NAM

Bửu Long

BH

235

Nguyễn Quốc

NAM

Bửu Long

BH

236

Trần Tiến

NAM

Trấn Biên

Sài Gòn

237

Liêng Hùng

NAM

Trấn Biên

Australia

 

238

Nguyễn Hữu

NAM

Trấn Biên

 

Đã mất

239

Ngô

NĂM

Trấn Biên

Sài Gòn

 

240

Nguyễn Thị Thanh

NGA

Trấn Biên

BH

 

241

Trần Thị

NGA

Trấn Biên

BH

 

242

Bùi Thị Kim

NGA

  Trấn Biên

 

Đã mất

243

Ngô Thị Thu

NGA

Bửu Long

Đức

 

244

Nguyễn

NGÀ

Bửu Long

USA

 

245

Trang Kim

NGA  (Đen)

Trấn Biên

BH

246

Nguyễn Trung

NGHĨA

Trấn Biên

BH

247

Nguyễn Hữu

NGHĨA

Trấn Biên

BH

 

248

Đoàn Vĩnh

NGHĨA

Trấn Biên

BH

 

249

Huỳnh Văn

NGHIỆP

Trấn Biên

VN

 

250

Mai Bích

NGỌC

Trấn Biên

BH

251

Lê Thị Diễm

NGỌC

Trấn Biên

BH

252

Trần Quang

NGỌC

Bửu Long

 

Đã mất

253

Phạm Kim

NGỌC

Trấn Biên

Bình Dương

 

254

Nguyễn Như

NGỌC

Bửu Long

BH

 

255

Nguyễn Văn

NGỌC

Bửu Long

BH

 

256

Trần

NGUƠN

Bửu Long

USA

 

257

Lê Thị

NGUYỆT

Trấn Biên

BH

 

258

Nguyễn Văn

NHÃ

Bửu Long

BH

 

259

Nguyễn Hữu

NHÂN

Trấn Biên

Australia

260

Lê Hồng

NHẠN

Trấn Biên

 

 

261

Đinh Thị Tuyết

NHUNG

Trấn Biên

BH

 

262

Nguyễn Thị Tuyết

NHUNG

Trấn Biên

Sài Gòn

 

263

Trần Thị

NỸ

Trấn Biên

USA

 

264

Nguyễn Thị

NỞ

Trấn Biên

 

Đã mất

265

Võ Văn

NỞ

Bửu Long

 

Đã mất

266

Nguyễn Thị Kim

OANH

Bửu Long

Sài Gòn

267

Hoàng Thị Oanh

OANH

Bửu Long

Australia

 

268

Trần Thị

OANH

Trấn Biên

USA

 

269

Trần Kim

OANH

Bửu Long

USA

(T. Giao)

270

Lâm Văn

ON

Bửu Long

USA

 

271

Phan Kim

PHẨM

Trấn Biên

USA

 

272

Hoàng Gia

PHONG

Bửu Long

BH

 

273

Trần Hữu

PHÚC

Trấn Biên

Đức

274

Ngô Công

PHÚC

Bửu Long

USA

275

Trần Văn

PHÚC

Bửu Long

USA

 

276

Nhữ Văn

PHÚC

Bửu Long

USA

 

277

Trần Thị

PHỤNG

Trấn Biên

BH

278

Huỳnh Quang

PHƯỚC

Trấn Biên

USA

279

Đoàn Văn

PHƯỚC  (Lém)

Bửu Long

Sài Gòn

 

280

Nguyễn Hoàng

PHƯƠNG

Trấn Biên

Long An

281

Nguyễn Thị

PHƯƠNG

Trấn Biên

BH

 

282

Lê Quang

PHƯƠ NG

Bửu Long

 

 

283

Nguyễn Ngọc

PHƯỢNG

Bửu Long

BH

 

284

Đặng Ngọc

PHƯỢNG

Bửu Long

USA

 

285

Lê Phong

QUAN

Bửu Long

Sài Gòn

286

Phạm Thanh

QUAN

Trấn Biên

USA

287

Võ Kim

QUAN

Trấn Biên

BH

 

288

Nguyễn Trung

QUÂN

Bửu Long

BH

 

289

Đinh Văn

QUANG

Trấn Biên

USA

290

Lâm Xuân

QUANG

Trấn Biên

BH

 

291

Nguyễn Đăng

QUANG

Bửu Long

BH

 

292

Huỳnh

QÚI

Trấn Biên

BH

 

293

Nguyễn Ái

QUỐC

Bửu Long

BH

 

294

Phạm Ngọc

QUÝNH

Trấn Biên

Canada

295

Phạm Đức

RY

Trấn Biên

BH

296

Huỳnh Ngọc

SANG

Trấn Biên

BH

297

Nguyễn Văn

SANG

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

298

Nguyễn Ngọc

SANG

Bửu Long

BH

299

Tô Minh

SANG

Bửu Long

 

 

300

Lý Cẩm

SÁNG

Bửu Long

BH

 

301

Huỳnh Văn 

SÁNG

Trấn Biên

BH

 

302

Nguyễn Ngọc

SANG  (Đen)

Bửu Long

 

 

303

Trần Ngọc

SANH

Trấn Biên

 

 

304

Trần

SÁNH

Trấn Biên

 

Đã mất

305

Đào Văn

SÁU

Trấn Biên

Australia

306

Trần Ngọc

SÁU  (Tô Nô)

Trấn Biên

USA

307

Phạm Thị

SÁU  (Trang)

Trấn Biên

Sài Gòn

308

Nguyễn Kim

SEN

Trấn Biên

BH

 

309

Nguyễn Huy

SINH

Trấn Biên

BH

310

Huỳnh Hoài

SƠN

Trấn Biên

BH

311

Nguyễn Thanh

SƠN

Trấn Biên

 

Đã mất

312

Diệp Hoàng

SƠN

Bửu Long

Sài Gòn

 

313

Trần Ngọc

SƠN

Bửu Long

BH

 

314

Nguyễn Tuấn

SƠN

Trấn Biên

BH

 

315

Trần Trung

SƠN

Trấn Biên

USA

 

316

Nguyễn Thanh

SƠN  (Móm)

Trấn Biên

BH

 

317

Trầm Ngọc

SƯƠNG

Trấn Biên

BH

318

Trần Văn

SỸ

Bửu Long

 

Đã mất

319

Nguyễn Tấn

SỸ

Trấn Biên

USA

320

Huỳnh Ngọc

TÀI

Bửu Long

USA

321

Lê Hữu

TÀI  (Lùn)

Trấn Biên

BH

322

Trần Văn

TÁM

Trấn Biên

BH

 

323

Trần Hữu

TÂM

Bửu Long

BH

324

Nguyễn Thị Minh

TÂM

Bửu Long

BH

325

Nguyễn Thanh

TÂM

Trấn Biên

USA

 

326

Phạm Nhật

TÂN

Bửu Long

BH

 

327

Nguyễn Thị

TẤT

Trấn Biên

BH

328

Nguyễn Văn

TẤT

Bửu Long

Sài Gòn

329

Dương Quốc

THÁI

Trấn Biên

USA

330

Đặng Trần

THÁI

Trấn Biên

 

Đã mất

331

Phạm Văn

THAM

Bửu Long

USA

 

332

Trần Đại

THẮNG

Trấn Biên

BH

 

333

Huỳnh Chiến

THẮNG

Trấn Biên

BH

 

334

Nguyễn Thị

THANH

Trấn Biên

BH

335

Nguyễn Ngọc

THANH

Bửu Long

Sài Gòn

336

Nguyễn Ngọc

THANH

Trấn Biên

USA

337

Hoàng Thị Thanh

THANH

Bửu Long

USA

338

Nguyễn Nhã

THANH

Bửu Long

USA

 

339

Phạm Xuân

THANH

Trấn Biên

Sài Gòn

 

340

Lê Văn

THÀNH

Trấn Biên

USA

 

341

Nguyễn Thị

THÀNH

Trấn Biên

Sài Gòn

342

Huỳnh Văn

THÀNH

Trấn Biên

USA

 

343

Trần Ngọc

THÀNH

Trấn Biên

Sài Gòn

 

344

Mai Thành

THAO

Trấn Biên

BH

 

345

Dương Ngọc

THẢO

Trấn Biên

BH

346

Trần Ngọc

THẢO

Trấn Biên

 

Đã mất

347

Nguyễn Thị

THÊM

Trấn Biên

USA

 

348

Hà Duy

THIỆN

Bửu Long

BH

 

349

Trần Hữu

THỌ

Bửu Long

BH

350

Võ Thị Vân

THOA

Bửu Long

USA

 

351

Nguyễn Háo

THOẠI

Trấn Biên

BH

352

Huỳnh Thị Ngọc

THU

Trấn Biên

Canada

353

Phạm Thị Thanh

THU

Trấn Biên

BH

354

Bùi Thị

THU

Trấn Biên

H. Vĩnh Cửu

 

355

Lê Thị Xuân

THU

Trấn Biên

BH

 

356

Trần Thị Minh

THU

Bửu Long

USA

 

357

Đinh Cẩn

THỦ

Trấn Biên

Australia

 

358

Phạm Thanh

THỪA

Trấn Biên

BH

359

Trần Văn

THUẬN

Trấn Biên

Cần Thơ

360

Trần

THUẬN

Trấn Biên

BH

361

Lê Đức

THUẬN

Bửu Long

BH

 

362

Nguyễn Văn

THUẬN  (Hòa)

Trấn Biên

 

Đã mất

363

Trần Thị

THÚY

Bửu Long

BH

 

364

Phạm Thị Thu

THỦY

Trấn Biên

USA

365

Lê Thị Ngọc

THỦY

Trấn Biên

Sài Gòn

 

366

Trương Hậu

THUYỀN

Trấn Biên

BH

 

367

Nguyễn Văn

THUYẾT

Trấn Biên

 

Đã mất

368

Trần Văn

TIẾN

Trấn Biên

USA

369

Trầm Thiện

TIẾN

Trấn Biên

USA

 

370

Lâm Duy

TÍN

Trấn Biên

BH

 

371

Trần Trọng

TÍNH

Bửu Long

H. Vĩnh Cửu

372

Trầm Hữu

TÌNH

Trấn Biên

USA

373

Nguyễn Minh

TOÀN

Bửu Long

BH

 

374

Đỗ Thiện

TOÀN

Trấn Biên

USA

 

375

Nguyễn Kim

TOÀN

Trấn Biên

 

 

376

Đặng Ngọc

TỚI

Trấn Biên

BH

377

Võ Thu

TRANG

Trấn Biên

BH

378

Nguyễn Văn

TRANG

Trấn Biên

Australia

379

Võ Thị Vân

TRANG

Bửu Long

USA

 

380

Cao Tấn

TRÍ

Trấn Biên

BH

 

381

Huỳnh Hữu

TRÍ

Bửu Long

BH

 

382

Đoàn Quang

TRÍ

Trấn Biên

USA

 

383

Lưu Thị Mỹ

TRINH

Trấn Biên

 

Đã mất

384

Đỗ Thị Yên

TRINH

Bửu Long

USA

 

385

Nguyễn Văn

TRINH

Bửu Long

BH

 

386

Trần Thắng

TRUNG

Trấn Biên

USA

387

Lê Văn

TRUNG

Trấn Biên

USA

 

388

Nguyễn Kim

TRUNG

Trấn Biên

 

 

389

Hoàng Văn

TRUNG  (Ba Lát)

Bửu Long

BH

 

390

Nguyễn Văn

TRUNG  (Đen)

Bửu Long

BH

 

391

Huỳnh Vĩnh

TRUNG  (Khánh)

  Bửu Long

 

Đã mất

392

Nguyễn Thị

TRƯỜNG

Trấn Biên

BH

 

393

Nguyễn Văn

Trấn Biên

Sài Gòn

 

394

Lê Cảnh

TỪ

Bửu Long

Đức

 

395

Bùi Hoàng

TUẤN

Bửu Long

 

Đã mất

396

Đinh Thiên

TÙNG

Trấn Biên

BH

 

397

Phạm Thanh

TÙY

Trấn Biên

BH

398

Đỗ Quốc

TUYẾN

Trấn Biên

USA

399

Lê Thị Ánh

TUYẾT

Trấn Biên

BH

400

Nguyễn Thị Bạch

TUYẾT

Trấn Biên

BH

 

401

Vũ Duy

TY

Bửu Long

USA

402

Dương Khánh

VÂN

Trấn Biên

BH

403

Nguyễn Thị Thanh

VÂN

Trấn Biên

BH

404

Phạm Kim

VÂN

Bửu Long

BH

 

405

Phạm Thị

VÂN

Trấn Biên

USA

 

406

Võ Thành

VĂN

Bửu Long

BH

 

407

Giang

VĂN  (Xìn)

Bửu Long

BH

408

Phan Trúc

VIÊN

Trấn Biên

BH

409

Nguyễn Văn

VIỄN

Bửu Long

H.Trảng Bom

410

Lưu Trọng

VIỆT

Trấn Biên

BH

411

Lê Yến

VIỆT

Bửu Long

BH

412

Đoàn

VINH

Trấn Biên

BH

413

Mai Quan

VINH

Bửu Long

USA

414

Nguyễn Văn

VINH

Bửu Long

Vũng Tàu

415

Hồ Văn

VINH

Trấn Biên

 

Đã mất

416

Hồng Đức

Trấn Biên

BH

417

Lê Phong

Bửu Long

USA

 

418

Lưu Thừa

Bửu Long

BH

 

419

Nguyễn Sơn

VƯƠNG

Trấn Biên

BH

 

420

Đinh Văn

VƯỢNG

Trấn Biên

USA

421

Cao Tấn

XỨ

Trấn Biên

 

Đã mất

422

Khưu Thị

XUÂN

Trấn Biên

USA

 

423

Đỗ Văn

XUÂN  (Lư Phát)

Trấn Biên

BH

 

424

Trịnh Phúc

XUYÊN

Bửu Long

BH

 

425

Dương Văn

Y

Trấn Biên

USA

426

Nguyễn Thị Như

Ý

Bửu Long

BH

427

Nguyễn Ngọc

YẾN

Bửu Long

BH

 

428

Phạm Thị Bạch

YẾN

Trấn Biên

USA

 

 

 

 

 

 

Saturday, February 13, 2021(View: 2810)
Nhân năm mới Tân Sửu sắp đến, kính chúc quý Thầy Cô và tất cả CHSNQ-BH một năm mới nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - An lành. Nguyễn Mạnh Dũng- NK13NQ design
Monday, December 14, 2020(View: 2692)
Nga xin thay mặt cho tất cả gia đình chị em Nga đa tạ Cô, Thầy, anh chị em chs Ngô Quyền,
Tuesday, September 15, 2020(View: 3166)
Thứ Sáu ngày 21 Tháng 08, 2020 4:00 pm - 6:00 pm: Lễ tưởng niệm với phần phát biểu của Tang quyến và Thầy trò Ngô Quyền
Tuesday, September 15, 2020(View: 3229)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Tuesday, September 15, 2020(View: 3299)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Sunday, April 12, 2020(View: 6783)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TẬP THƠ THU PHAI – Tác giả Tường Vi Phạm Chinh Đông thực hiện youtube
Friday, January 10, 2020(View: 2973)
Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không đê đầu đảnh lễ và tri ân:
Monday, December 30, 2019(View: 6218)
Hoà Thượng thượng Thông hạ Triệt Kế thừa Chánh tông Lâm Tế - đời thứ 44. Kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử trùng hưng đời thứ 2 Khai tông lập phái thiền học Tánh Không Khai sơn xây dựng Thiền Viện Tánh Không (Nam California) và Thiền Viện Chân Như (Navasota, Texas)
Friday, October 18, 2019(View: 3408)
Đây là quyển sách viết về chuyện vượt biên của gia đình họ Vương dựa trên cuốn hồi ký Dấu Chân Dĩ Vãng của Bác Sĩ Vương Tú Toàn, Phu Quân của Giáo Sư Phạm Thị Nhã Ý
Sunday, June 23, 2019(View: 7465)
Xin bấm vào giữa hình để xem slide show hình ảnh Ngô Quyền Hội Ngộ trong những năm qua để rủ nhau cùng về tham dự họp mặt truyền thống NQ kỳ thứ 18 thật đông vui vào ngày July 06, 2019 tại San Jose.
Thursday, May 9, 2019(View: 5786)
. Mang tình cảm chan hòa đến quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn bằng sự thiện tâm.