Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHS TRẦN VĂN CHÂU - ÔNG TRẦN VĂN ĐEO ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM

Thursday, July 19, 201212:00 AM(View: 74361)
PHÂN ƯU: THÂN PHỤ CHS TRẦN VĂN CHÂU - ÔNG TRẦN VĂN ĐEO ĐÃ TỪ TRẦN TẠI VIỆT NAM


PHÂN ƯU

hoa_chiabuon4-content

Hội ái hữu Cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn

Thân Phụ của chs Trần văn Châu là


Ông TRẦN VĂN ĐEO


Đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2012

Nhằm ngày mồng 1 tháng 6 năm Nhâm Thìn

Tại Biên Hòa Việt Nam


Hưởng thọ 95 tuổi.


Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

Thầy Cô và các cựu học sinh


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình chs Trần văn Châu và toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh ông Trần Văn Đeo sớm an vui nơi cõi Phật

Monday, January 1, 2024(View: 1714)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2636)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4564)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8184)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,