CẢM TẠ
 
Thay mặt gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ

 

Quý Sui Gia và bằng hữu

Quý Thầy Cô và bằng hữu CHS-LT ,


HỘI ÁI HỮU cựu học sinh Ngô Quyền BIÊN HÒA,Thầy cô


HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA, CALIFORNIA


Quý bằng hữu Agilent Technology Inc, Santa Clara, CA, USA

Quý bằng hữu Siemens Medical System, Concord, CA, USA

Quý Thầy Cô và bằng hữu CHS THYT Dong Nai Khoa I 77-80

 


Đã đến viếng thăm, phân ưu, gởi vòng hoa, gởi email, điện thoại, chia buồn, cầu nguyện, đưa tiễn linh cữu Thân Phu, Nhạc Phu, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là:

 

Ông Nguyễn Văn Tín
tự là Ông Đại Tín

Pháp Danh : Nhất Hạnh


sinh năm 1928 tai Hà Nội, VN

 

Đã từ trần Lúc 4 giờ30 sáng ngày 19 tháng 5 năm 2011


Nhằm ngày 17 tháng tư năm Tân Mão Tại San Jose California USA.


Hưởng thọ 83 tuổi

 

An táng tại Los Gatos Memorial parkTrong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót mong quí vị niệm tình thứ lỗi.
 
THÀNH KÍNH TRI ÂN
 
Trần Nguyễn Kim Loan và gia đình Nguyễn-Le