Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHAN UU Than phu chs NQ Phạm Thị Tường Thoại (NQ Khóa 5) - Phạm Thị Tường Thậm (NQ Khóa 6) - Phạm Thanh Thừa (NQ Khóa 8) là Cụ Ông Phạm Thanh Tịnh Đã qua đời ngày 26.07.2010 tại Biên Hòa

Wednesday, July 28, 201012:00 AM(View: 66696)
PHAN UU Than phu chs NQ Phạm Thị Tường Thoại (NQ Khóa 5) - Phạm Thị Tường Thậm (NQ Khóa 6) - Phạm Thanh Thừa (NQ Khóa 8) là Cụ Ông Phạm Thanh Tịnh Đã qua đời ngày 26.07.2010 tại Biên Hòa

PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin  

Thân phụ của các chs-NQ 

- Phạm Thị Tường Thoại ( NQ Khóa 5 )

- Phạm Thị Tường Thậm ( NQ Khóa 6 )

- Phạm Thanh Thừa ( NQ Khóa 8 )

 

Cụ Ông Phạm Thanh Tịnh

 

Đã qua đời ngày 26 - 07 - 2010 tại Biên Hòa

Hưởng thọ 100 tuổi

Lễ an táng tổ chức tại Biên Hòa ngày 29- 7 -2010.

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN, Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến gia đình Chs NQ Phạm Thị Tường Thoại - Phạm Thị Tường Thậm - Phạm Thanh Thừa cùng Tang Quyến 

Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phạm Thanh Tịnh sớm về an vui trên cõi Niết Bàn

 


 

Thursday, April 27, 2023(View: 1592)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2926)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5263)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,