Danh mục
Số lượt truy cập
1,165,036

THÔNG BÁO SỐ 3: THƯ MỜI VÀ DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN KỲ 18 TẠI SAN JOSE

Friday, May 24, 20191:40 AM(View: 5585)
THÔNG BÁO SỐ 3: THƯ MỜI VÀ DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN KỲ 18 TẠI SAN JOSE
LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content


THƯ MỜI VÀ DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN KỲ 18 TẠI SAN JOSE
(Cập nhật đến ngày 24 tháng 5, 2019)


THU MOI 2019
NQ Thông báo số 3 -1NQ Thông báo số 3 -2Danh sach Thaycô Hopmat2019.1Danh sachhopMatNQ 2019-1.1DanhsachhopMatNQ 2019-2.1
Tuesday, November 22, 2022(View: 95)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 1460)
Sunday, September 11, 2022(View: 930)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 1805)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 1680)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Wednesday, July 20, 2022(View: 1462)
Xin bấm vào link để xem TOUR LAS VEGAS ( 07/04 - 05, 2022) Kim Dung Võ thực hiện
Tuesday, July 19, 2022(View: 2775)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 2573)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 2661)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm
Sunday, July 10, 2022(View: 2472)
(Tính đến ngày 10 tháng 7, 2022)