Danh mục
Số lượt truy cập
1,170,540

Biên Bản Tường Trình Tài Chánh Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 64536)
Biên Bản Tường Trình Tài Chánh Hội Ngộ Trùng Phùng 2006
Phien Hop Ban To Chuc Hoi Ngo Trung Phung 2006

Duoc to chuc tai tu gia cua Anh Chi To Anh Tuan

vao ngay 12/7/2006 luc 19:30 PM

Voi su hien dien cua :

Ban Giam Sat: Thay Mai Kien Phuc, Thay Ha Tuong Cat, CHS-NQ Dinh Hoang Van

Ban Chap Hanh: Mai Trong Ngai, Nguyen Thi Tat Ung, Ma Thi Ngoc Hue, To Anh Tuan

Cac Cuu Hoc Sinh Ngo Quyen: Huynh Huu Loc, Le Van Ut, Tran Thanh Mai, Huynh Huu Tho, Nguyen Thi My, Phan Thi Ngoc Quynh, Nguyen Huu Dung, Nguyen Huu Hanh, Lu Cong Tam, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Hien.

Ban to chuc tuong trinh ve tai chanh cua toan bo chuong trinh Hoi Ngo Trung Phung 8 ngay duoi su kiem soat cua Ban Giam Sat va duoc thong qua cac phan chi thu nhu sau:

- Thu:                          $ 34,867.00

- Chi:                           $ 29,407.00

- Tong ket con lai:           $ 5,460.00

Ban Giam Sat ky ten                  Ban Chap Hanh ky ten

Mai Kien Phuc                                 Mai Trong Ngai

Ha Tuong Cat                              NguyenThi Tat Ung

Dinh Hoang Van                            Ma Thi Ngoc Hue

                                                   To Anh Tuan

 
Ghi chu:

                Cac khoang thu deu co bien nhan

                Cac khoang chi deu co reiceipe

                Cac Chi tiet chi thu: xin xem tuong trinh cua Ban thu quy tai:

                http://www.ngo-quyen.org/default.asp?FAQID=306&page=1

 

Thursday, December 1, 2022(View: 79)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
Tuesday, November 22, 2022(View: 177)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 1515)
Sunday, September 11, 2022(View: 965)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 1869)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 1738)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Wednesday, July 20, 2022(View: 1517)
Xin bấm vào link để xem TOUR LAS VEGAS ( 07/04 - 05, 2022) Kim Dung Võ thực hiện
Tuesday, July 19, 2022(View: 2828)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 2618)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 2698)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm