Danh mục
Số lượt truy cập
6,006,655

THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN - TÂM KHAI

30 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 8637)
THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN - TÂM KHAI

TÂM KHAI


gian truân lắm mới hôn người

chiếc hôn tình lớn đem đời nhau theo…

 

hôn em phớt nụ hôn liều

bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay!

(ví dù nội cỏ ngàn cây

cũng môi trường đúng mới khai lá cành

mới đơm bông, mới trái lành

như tôi hướng thiện bởi tình thăng hoa!)

 

hôn em thảng nụ bất ngờ

âm ba phản xạ đào sâu, tận cùng

như trời hoảng đất bàng hoàng

như không phải thế…

tim

ngừng

đó thôi!

 

hôn em

chấn động

đầu đời

chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây!


(Biên Hòa 16/9/78 – Trung Thu Mậu Ngọ)

(trích tập Tâm Dung)

03 Tháng Ba 2012
(Xem: 18234)
buồn ơi… tôi bỏ tôi chìm đắm trong tiếng làm thinh của ghế bàn ghế bàn không sẻ chia sầu thảm
30 Tháng Ba 2010(Xem: 10395)
Dung, theo nghĩa dung chứa. Năm lần Phật chỉ cho ngài A Nan, tâm là cái thấy.