Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
GS Phạm Ngọc Quýnh