Danh mục
Số lượt truy cập
6,006,684

LỜI MỞ ĐẦU - TÂM DUNG

30 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 10395)
LỜI MỞ ĐẦU - TÂM DUNG

LỜI MỞ ĐẦU (*)

 

Dung, theo nghĩa dung chứa.

Năm lần Phật chỉ cho ngài A Nan, tâm là cái thấy.

Lấy cái thấy phân biệt để chỉ cái thấy vô phân biệt, lấy cái tâm vọng để chỉ cái tâm chơn, lấy ngón tay phàm phu để dụ như ngón tay Phật chỉ trăng. Kẻ trèo đèo này chỉ mong góp một cỏn con Phật sự, vọng động chăng?

Chỉ mong quí thiện hữu niệm tình: vọng mà biết mình vọng, còn hơn không.

 

NGUYỄN TẤT NHIÊN

(Westminster, Ca. ngày 12/01/89)

(*) Tựa (Lời Mở Đầu) do ban biên tập đặt.

03 Tháng Ba 2012
(Xem: 18234)
buồn ơi… tôi bỏ tôi chìm đắm trong tiếng làm thinh của ghế bàn ghế bàn không sẻ chia sầu thảm
30 Tháng Ba 2010(Xem: 8638)
gian truân lắm mới hôn người chiếc hôn tình lớn đem đời nhau theo… hôn em phớt nụ hôn liều bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay!