Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Ghi Danh Tham Dự Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng

Sunday, November 23, 200812:00 AM(View: 6874)
Danh Sách Ghi Danh Tham Dự Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng

LIST GHI DANH THAM DỰ ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG

RỦ NHAU CÙNG VỀ:

DANH SÁCH chs Ngô Quyền ĐÃ GHI DANH

THAM DỰ NGÀY HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG

DANH SÁCH cập nhật ngày 24/06/2006

 

Danh Sách sắp theo thứ tự vào thời điểm ghi danh,

nếu sau 7 ngày không thấy có trong Danh Sách này

xin vui lòng liên lạc: ngoquyenbh@yahoo.com )

Chân thành cảm ơn việc ghi danh sớm

đã giúp Hội có điều kiện tổ chức tốt hơn

 

 

 

001-Thày Nguyễn văn Phú (2) $200
002-Nguyễn thị Phương (1) $246
003-Võ Hải Vương (1) $32
004-Nguyễn văn Lợi (6) $216
005-Ngô thị Hoa (4) $984
006-Lương thị Sao (1) $250
007-Cô Đặng thị Trí (1) $141
008-Van Le Nguyen (Hiệp) (1) $35
009-Huỳnh thị Hiền (1) $38
010-Bạch thị Hồng (1) $246
011-Mai thị Nhàn (1) $80
012-Hào Nguyễn (1) $123
013-Phạm quốc Bửu  + Lê Kim Chi (2) $50
014-Nguyễn thị Dung (1) $246
015-Võ thị Đăng (2) $160
016-Nguyễn văn Ngân (2) $404
017-Cô Huỳnh thanh Mai (2) $50
018-Trần văn Việt (1) $25
019-Bùi thị Duyên (1) $25
020-Thày Nguyễn đình Phương (1) $25
021-Lê văn Thanh (1) $25
022-Mai thị Kim Huệ (1) $25
023-Lê thị Kim Huệ (1) $50
024-Thày Trần Phiên (1) $100
025-Thày Phan Thanh Hoài (1) $56
026-Cô Trần thị Thưởng (1) $25
027-Ngũ Ánh Vân (1) $233
028-Võ Huyền Diệu (3) $75
029-Thày Lê Tiến Đạt (1) $25
030-Trương Kiến Xương (3) $219
031-Nguyễn thị Mỹ (6) $200
032-Võ thị Ngọc Dung (3) $75
033-Lê thị Huỳnh Hoa (1) $25
034-Cô Hà thị  Nhung (1) /
035-Nguyễn đức Hiền (2) $25
036-Huỳnh Hữu Lộc + Lê văn Út (2) $50
037-Huỳnh Xuân Mai (9) $225
038-Nguyễn thu Hồng (1) $25
039-Lê mạnh Tuấn (2) $50
040-Phạm văn Chử (2) $50
041-Võ ngọc Nữ + Võ Bạch Huệ (2) $76
042-Nguyễn thái Bửu (2) $50
043- Đinh Hoàng Vân (4) $114
044-Trầm Hữu Tình (1) $35
045-Bùi thị Kim Châu (1) $35
046-Phi Liêu  +  Muội Vương (2) $50
047-Ma thị Ngọc Huệ (1) $246
048-Nguyễn Hữu Dũng + Ngọc Quỳnh (2) $64
049-Tô anh Tuấn + Nguyễn thị Hiền (2) $388
050-Nguyễn thị Tất Ứng (1) $35
051-Mai trọng Ngãi (1) $35
052-Lữ công Tâm (1) $35
053-Trương Lê Minh Phương (1) $35
054-Tiêu Hồng Phước ( 1) $25
055-Ngô thị Lý (1) $25
056-Tiêu Nguyễn (1) $25
057-Ma thanh Tâm (1) $25
058-Ma Hồng Phúc (1) $25
059-Nguyễn Liệu (2) $50
060-Huỳnh quan Minh (2) $50
061-Thày Hoàng Phùng Võ (1) $80
062-Nguyễn Trần Diệu Hương (3) $96
063-Thày Nguyễn văn Phố (2) /
064-Trần văn Khỏe (2) $50
065-Thày Hoàng Quí Nam (3) $75
066-Lâm Kim Sơn (1) $25
067-Võ thị Minh Tâm (1) $25
068-Trần văn Châu (1) $25
069-Hoàng Ngọc Chương (1) $25
070-Trần thị Hồng Anh (1) $25
071-Nguyễn thị Ngọc Ẩn H (7) $164
072-Trương Lê Mỹ Phương (3) $65
073-Võ Hà Phi (2) $50
074- Đỗ Hữu Phương (2) $50
075-Nguyễn thị Nga (1) $133
076-Bùi thị Kim Anh (1) $133
077-Nguyễn văn Tân (2) $50
078-Bùi Huy Hoàng ( 2) $50
079-Thày Nguyễn Thất Hiệp (1) $25
080- Dương Minh Chân (1) $25
081-Lê Đăng Minh (2) $65
082-Thày Trần Minh Đức (5) $125
083-Thày Hà Tường Cát + Cô Nguyễn Kim Dung (2) $50
084-Phạm văn An (2) $50
085-Trần thị Ny (2) $50
086-Trần Minh Tâm (K7) + Võ Kim Huê (K10) (2) $615
087-Bùi thị Hai (5) $425
088-Giàu Anna Nguyễn (1) $73
089-Võ Hà Phương (1) $38
090-Thày Huỳnh Công Ân (2) $50
091-Nguyễn Chánh Nghĩa + Huỳnh Ngọc Mai (2) $50
092-Trần Ngọc Châu + Lê (2) $50
093-Ma thanh Xuân (1) $25
094-Phạm thị Phương (1) $25
095-Ma thanh Vân (1) $25
096-Ma thị Ngoc Lan (1) $25
097-Thày Mai Kiến Phúc (1) /
098- Đỗ Trung Quân (1) $25
099-Cao thị Chung (2) $50
100-Lê thị Bạch Yến (1) $80
101-Nguyễn Hữu Hạnh (1) $25

103-Ngô Võ Ngọc Phước (2) $50
104-Tô Hồng Dung (1) $25
105-Thày Vũ Khánh Thành (5) $300
106-Trần thị Hoa (1) $51
107-Lê văn Đông ( 2) $64
108-Tạ văn Đình (1) $25
109-Bác Lê văn Nhơn (5) $125
110-Nguyễn trung Tâm (1) $25
111-Trịnh văn Tây (2) $50
112-Võ kim Khánh (2) $50
113-Nguyễn văn Hóa (2) $257
114-Nguyễn thị Thu Trang (1) $25
115-Nguyễn thị Thu Hiền (1) $25
116-Nguyễn thị Thu Hương (1) $25
117-Nguyễn Hữu Hạnh (1) $25
118-Cô Trần thị Nguyệt Thu (2) /
119-Thày Cô Đinh Hồng Oanh (2) /
120-Cô Hoàng thị Minh Nguyệt (2) /
121-Thày Cô Pham Đình Thắng (1) /
122-Thày Phạm gia Hưng (1) /
123-Cô Đặng thị Nhung (1) /
124-Lê thị Hai (1) $32
125- Đỗ Lan Chi (2) $50
126-Phan thị Lê Thủy (1) $25
127-Thày Nguyễn Ngọc Thế (1) /
128-Thày Dương Khải Hoàn (1) /
129-Võ thị Duyên (1) $25
130-Cô Lê thị Mỹ (2) $50
131-Cô Phạm lệ Ngọc Anh (1) $35
132-Bùi ngọc Quyên (2) $50
133-Phan kim Phẩm (2) $50
134-Nguyễn thị Nữ (3) $75
135-Lê thị Mỹ Anh (4) $564
136-Lê thị Hương (2) $50
137-Nguyễn tấn Phước (2) $50
138-Nguyễn văn Có (1) $25
139-Lương minh Thông (1) $25
140-Võ Ngọc Trai (1) $25
141-Nguyễn văn Bửu (2) $70
142-Nguyễn Duyên Trang (2) $50
143-Trần thị Minh Nguyệt (1) $25
144-Trần phúc Mừng + Nguyễn Hữu Hạnh (2) $50
145-Nguyễn Hồng Trang (6) $125
146-Lê minh Tâm (1) $25
147-Thày Nguyễn Phi Hùng (1) $32
148-Nguyễn Kim Huệ (1) $50
149- Đỗ Hữu Quân (1) /
150-Trần thị Oanh (2) /
151-Huỳnh ngọc Anh (2) /
152-Trần thị Bông (1) /
153-Nguyễn thị Thanh (1) /

154-Tran Huu Phuc (1) $246

155 Đinh Xuân Hoàn (1) $25
156-Hoàng thị Xuân Hồng (1) $25
157-Võ kim Ngân (K10) (1) $25

158-Tran thi Bach Tuyet (1) $148

159-Vo Dinh (1) $25

160-Hoang mai Dat (1) $25

161-Huynh xuan Hoa (4) $100

162-Vu thi An (1) $25

163-Nguyen Xuan Tho (1) $25

164-Nguyen tien Si (1) $25

165-Tran thi Tho +Tung (2) $50

166-Thay Nguyen ngoc Ky (1) $25

167-Co Bui thi Hao (4) $100

168-Do kim Hanh (1) $25

169-Nguyen thai Binh (1) $25

170-Hoang My Diem (1) $25

171-Nguyen The Xuong (1) $25

172-Nguyen Hong Diep (1) $25

173-Nguyen Dong Duy (2) $50

 

 

Monday, October 27, 2008(View: 6852)
Tổng Kết về những ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG NGÔ QUYỀN 2006
Monday, October 27, 2008(View: 6689)
Nhìn lại 8 ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006_Hãy viết cho nhau những dòng lưu bút
Tuesday, May 27, 2008(View: 5276)
Đêm Hội Ngộ Trùng Phùng Đại Gia Đình chs Ngô Quyền “vượt quá sức… mong muốn”. Điều này được mọi người tham dự đều công nhận.
Monday, May 26, 2008(View: 4909)
Kính thưa quý Thầy Cô, Thân Hữu cùng anh chị CHS trong đại gia đình Ngô Quyền BH Gần một năm qua, Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền / Biên Hòa đứng ra đảm nhận trọng trách phối hợp tổ chức ngày Hội Ngộ Trùng Phùng
Monday, May 26, 2008(View: 5389)
Kính thưa quý Thầy Cô, Thân Hữu cùng anh chi.CHS trong đại gia đình Ngô Quyền: Đối với đại gia đình Ngô Quyền , có lẻ năm nay sẽ là một năm đặc biệt & khó quên vì đánh dấu mốc thời gian kỹ niệm 50 năm thành lập trường Ngô Quyền xa xưa
Monday, May 26, 2008(View: 5529)
* Cô Đặng Thị Trí ( eMail ngày 29.07.2006 ) " Cám ơn các em đã đem lại cho Thày Cô niềm vui quý báu này nơi xứ lạ . Chúc tất cả các em đạt thành nguyện ước "
Monday, May 26, 2008(View: 5087)
Chỉ còn 5 tuần lễ nữa là tới Ngày Hội Ngô Trùng Phùng NQ . Hiện nay trong ban tổ chức tất cả rất bận rộn , nhứt là đang nổ lực chuẩn bị tờ báo Tuyển Tập NQ 2006 mang đi in để phát hành đúng vào ngày 2 tháng 7 sắp tới .
Monday, May 26, 2008(View: 5177)
Kính gửi quý Thày Cô, Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tới Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ . Trong tuần lễ qua , ban tổ chức đã nhận được nhiều tin tức phấn khởi :
Monday, May 26, 2008(View: 5258)
Còn khoảng 1 tuần nữa là tới Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ . Trong thời gian chuẩn bị & thực hiện vừa qua , ban tổ chức đã vô cùng cảm khích
Monday, May 26, 2008(View: 5427)
Lá thư Hội Ngộ NQ 7 - Tin giờ chót Kính gửi quý Thày Cô, Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sẽ tới Đêm Hội Ngộ Trùng Phùng NQ.