Danh mục
Số lượt truy cập
1,114,700

Thơ Nguyễn-Xuân Hoàng - LÀM QUEN

Friday, March 6, 201511:16 AM(View: 5541)
Thơ Nguyễn-Xuân Hoàng - LÀM QUEN
Làm Quen - NXH

Làm quen


Ngựa phi nước đại một hồi
Bỏ lại đàng sau khu rừng xanh
Khu rừng xanh khu rừng xanh khu rừng xanh
Và những suối sâu, những đồi cao, những truông dài
Trời thì đang mưa mau

Chim bay mù khơi trên cao một vùng
Ngó xuống phía dưới rừng xanh chập chùng
Những suối xanh, những đèo cong, những truông mờ
Những thôn xóm, những ruộng đồng
Trời thì đang bâng khuâng

Tôi dong chơi tự do một thời
Ngoảnh lại đàng sau giật mình sợ hãi
Những dại những khờ những lầm những lỡ
Những suối sâu xanh những đèo cao cong những truông dài mờ
Trời thì đang mông mênh

Ôi ngựa phi nước đại một hồi bỗng quị chân
Ôi chim bay mù khơi bỗng gãy cánh
Ôi tôi người xa lạ bỗng quen em...

Nguyễn-Xuân Hoàng