Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7 BÙI VĂN ƯỚC MÃN PHẦN TẠI BIÊN HÒA

Thursday, July 4, 20247:39 PM(View: 815)
PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7 BÙI VĂN ƯỚC MÃN PHẦN TẠI BIÊN HÒAPHÂN ƯU

thanh gia


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

NHẬN ĐƯỢC TIN CHS KHÓA 7

GIUSE BÙI VĂN ƯỚC

SINH NĂM 1946

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2024

TẠI PHÚC HẢI BIÊN HÒA

HƯỞNG THỌ 78 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CHS KHÓA 7 GIUSE BÙI VĂN ƯỚC
SỚM VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA