Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: HUYNH TRƯỞNG GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ; PHÁP DANH TÂM THẮNG VỪA LÌA RỪNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM.

Saturday, June 8, 20241:34 AM(View: 1523)
PHÂN ƯU: HUYNH TRƯỞNG GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ; PHÁP DANH TÂM THẮNG VỪA LÌA RỪNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM.


CHIA BUỒN


GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ

 

 

GIA ĐÌNH CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH BIÊN HÒA NHẬN TIN BUỒN:

 

Huynh trưởng GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ

Pháp danh TÂM THẮNG

Bút danh NGƯỜI GIO LINH

Sinh năm 1928 tại Triệu Phong - Quãng Trị

 

Nguyên Đạo trưởng Đạo Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng)

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học tư thục Việt Anh

(trước năm 1975 tại Đà Lạt )

 

Đã tạ thế lúc 11 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

(nhằm ngày 02 tháng 5 năm Giáp Thìn)

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 97 TUỔI

 

Linh cữu huynh trưởng GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ được quàn tại

số 03 đường Tương Phố, phường 9, thành phố Đà Lạt.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ nhập liệm lúc 20 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2024

(nhằm ngày 02 tháng 5 năm Giáp Thìn)

Lễ tịch điện lúc 16 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2024

(nhằm ngày 05 tháng 5 năm Giáp Thìn)

Lễ di quan lúc 07 giờ 30 ngày 11 tháng 6 năm 2024

(nhằm ngày 06 tháng 5 năm Giáp Thìn)

Sau đó linh cữu huynh trưởng GẤU TẬN TÂM - LÊ PHỈ;

Pháp danh TÂM THẮNG được đưa đi an táng tại

Nghĩa trang Du Sinh - Đà Lạt lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày.

 

Gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa thân ái siết bàn tay trái

huynh trưởng Gấu tận tụy - Lê Phỉ lần cuối…

 Nguyện cầu hương linh huynh trưởng sớm tịnh độ siêu sinh.

**********************************************************

Chia buồn cùng tang quyến

Điện thoại: 0918 - 399119 (Lê Thái Sơn)

Facebook: Son Le Thai Sơn Lam LêBinh Phamvan;