Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS.NQBH K14 NGUYỄN NGỌC ẨN I VỪA TỪ TRẦN TẠI ORANGE, CALIFORNIA.

Wednesday, May 29, 20243:44 PM(View: 1058)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS.NQBH K14 NGUYỄN NGỌC ẨN I VỪA TỪ TRẦN TẠI ORANGE, CALIFORNIA.


CÁO PHÓ

 

An I

 

 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Chồng, Cha, Anh và Em của chúng tôi là:

 

Ông NGUYỄN NGỌC ẨN I

 

Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1958 tại Biên Hòa.

 

Đã từ trần lúc 6:31 chiều ngày 22 tháng 5 năm 2024

(nhằm ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn)

tại Orange, California.

 

HƯỞNG THỌ 65 tuổi

 

Linh cữu Ông Nguyễn Ngọc Ẩn I  được quàn tại Peek Funeral Home

7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683

 

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

Vợ: Phạm Thị Ngọc Nga (USA)

Các con :

- Nguyễn Thị An Tâm (USA)

- Nguyễn An Giang (USA)

 

Anh chị:

- Nguyễn Ngọc Ẩn C, vợ Trần Thị Lài và các con (Việt Nam)

- Nguyễn Ngọc Ẩn E (Nhật Bản)

- Nguyễn Thị Ngọc Ẩn F và con (USA)

- Nguyễn Ngọc Ẩn G, vợ Nguyễn Thị Ngọc Sương (USA)

- Nguyễn Thị Ngọc Ẩn H, chồng Hồ Văn Thông và con (USA)


Em:

- Nguyễn Ngọc Ẩn J, vợ Nguyễn Thị Tuyết Hồng và các con (USA)

 

Tang lễ sẽ được cử hành trong vòng gia đình, bà con thân thuộc.

Cáo phó này thay thế thiệp tang.

Thể theo ý nguyện của người quá cố xin miễn viếng thăm,

phúng điếu và vòng hoa.

Trân trọng


************************************************************************************

 

 

PHÂN ƯU

 

NGÔQUYỀNPU

 

 

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA 
ĐƯỢC TIN CỰU HỌC SINH KHÓA 14

 

NGUYỄN NGỌC ẨN I

 

SINH NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1958 TẠI BIÊN HÒA;

 

ĐÃ MÃN PHẦN LÚC 6:31 CHIỀU NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2024

(NHẰM NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM GIÁP THÌN)

TẠI ORANGE, CALIFORNIA.

 

HƯỞNG THỌ 65 TUỔI

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

CÙNG GIA ĐÌNH CÁC CHS.NQBH: NGUYỄN NGỌC ẨN C; NGUYỄN NGỌC ẨN E;
NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN F; NGUYỄN NGỌC ẨN G;

NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN H; NGUYỄN NGỌC ẨN J

VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.

 

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHS KHÓA 14 NGUYỄN NGỌC ẨN I
SỚM ĐƯỢC AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG.