Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7 LÝ QUẢN THANH TẠ THẾ TẠI BIÊN HÒA

Friday, March 17, 20236:40 AM(View: 2888)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7 LÝ QUẢN THANH TẠ THẾ TẠI BIÊN HÒA
IMG_3592


PHÂN ƯU

HOA-PHÂN-ƯU

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA  NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

CỰU HỌC SINH KHÓA 7

ÔNG LÝ QUẢN THÀNH

SINH NĂM 1951

ĐÃ TẠ THẾ LÚC 22 GIÒ 10 NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2023

TẠI LONG THÀNH BIÊN HÒA

NHẰM NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM QUÝ MÃO

HƯỞNG THỌ 73 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TOÀN THÊ TANG QUYẾN

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHS KHÓA 6 LÝ QUẢN THÀNH
SỚM AN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG