Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7, THANH VÂN ANDERSON QUA ĐỜI TẠI ARIZONA

Monday, January 2, 20238:23 PM(View: 1073)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS KHÓA 7, THANH VÂN ANDERSON QUA ĐỜI TẠI ARIZONA
IMG_4073_20230108_102919 (1)


PHÂN ƯU

thanh gia

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN CHS KHÓA 7

THANH VÂN ANDERSON

SINH QUÁN BIÊN HÒA

ĐàĐƯƠC CHÚA GỌI VÊ LÚC 1:15 PM NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2023

TẠI ARIZONA

HƯỞNG THỌ 72 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN
CÙNG TOÀN THỂ BẠN BÈ K7 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

THƯƠNG TIẾC VÀ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ TANG QUYẾN.
Nguyện cầu linh hồn CHS KHÓA 7 THANH VÂN ANDERSON 
sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
***************************************************
TOÀN THỂ BẠN BÈ K7 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI THƯƠNG TIẾC VÀ PHÂN ƯU!