Danh mục
Số lượt truy cập
6,497,670

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K16 NGUYỄN THU HIỀN VÀ CHS K17 NGUYỄN THU HƯƠNG, BÀ LÊ THỊ QUÝ ĐÃ TỪ TRẦN TẠI CA

Friday, August 27, 202111:01 PM(View: 1208)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K16 NGUYỄN THU HIỀN VÀ CHS K17 NGUYỄN THU HƯƠNG, BÀ LÊ THỊ QUÝ ĐÃ TỪ TRẦN TẠI CABà Co Dai-Ta-NGUYEN-VAN-THANH

PHÂN ƯU 


vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-08


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
THÂN MẪU CỦA CHS K16 NGUYỄN THU HIỀN VÀ CHS K17 NGUYỄN THU HƯƠNG

CỤ BÀ QUẢ PHỤ CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN THÀNH
NHỦ DANH LÊ THỊ QUÝ
PHÁP DANH DIỆU LỘC

ĐÃ TỪ TRẦN 

LÚC 6 GIỜ 7 PHÚT, CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021

NHẰM NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

TẠI NEWPORT BEACH, CA

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS K16 NGUYỄN THU HIỀN, CHS K17 NGUYỄN THU HƯƠNG
 VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ QUẢ PHỤ CỐ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN THÀNH
SỚM VỀ CÕI PHẬT THANH TỊNH AN VUI

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kính mời quý Thầy Cô và quý bạn hữu Chs Ngô Quyền cùng chung lễ Viếng Tang
lúc 10:00 sáng ngày THỨ BA 07 tháng 09 năm 2021
tại Peek Family Home phòng số 1.
Địa chỉ7801 Bolsa Ave. - Westminster, CA  92683
***********************************************


PHÂN ƯU

  hoatang 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Thân Mẫu chị Nguyễn thu Hương

Bà quả phụ cố Đại Tá Nguyễn văn Thành
Nhủ danh: Lê thị Quý
Pháp danh Diệu Lộc

Vừa tạ thế lúc 6 giờ 7 phút chiều ngày 20 tháng 08 năm 2021,
nhằm ngày 13 tháng 7 năm Tân Sửu tại New Port Beach, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 89 tuổi

Gia đình Phẩm Lynh cùng gia đình Nguyễn đình Nghi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng gia đình chị Nguyễn thu Hương và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà Diệu Lộc Lê thị Quý
sớm siêu thăng nơi cõi Niết Bàn

***************************************************

PHAN UU BA  DAITATHANH