Danh mục
Số lượt truy cập
6,497,670

PHÂN ƯU: BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN, CHỊ CHS K4 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, CHS K6 NGUYỄN XUÂN HÒA QUA ĐỜI TẠI NC HOA KỲ

Monday, July 26, 20218:33 PM(View: 1129)
PHÂN ƯU: BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN, CHỊ CHS K4 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, CHS K6 NGUYỄN XUÂN HÒA QUA ĐỜI TẠI NC HOA KỲ


PHÂN ƯU

Phan uu 3

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

CHỊ CỦA CÁC CHS NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG K4,
NGUYỄN XUÂN HÒA K6 VÀ NGUYỄN XUÂN HIỆP K8:

BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN

SINH QUÁN BIÊN HÒA

ĐÃ MÃN PHẦN NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2021

NHẰM NGÀY MỒNG 7 THÁNG 6 NĂM ẤT SỬU

TẠI NORTH CAROLINA HOA KỲ

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS K4 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, CHS K6 NGUYỄN XUÂN HÒA,
CHS K8 NGUYỄN XUÂN HIỆP VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BÀ NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN SỚM AN VUI NƠI CÕI PHẬT