Danh mục
Số lượt truy cập
6,497,670

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS HỒ MINH NGUYỆT & HỒ MINH TÂM BÀ ĐỖ THỊ QUẾ QUA ĐỜI TẠI NHA TRANG

Tuesday, July 6, 20217:45 PM(View: 1299)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS HỒ MINH NGUYỆT & HỒ MINH TÂM BÀ ĐỖ THỊ QUẾ QUA ĐỜI TẠI NHA TRANG

hồ NHồ N1


PHÂN ƯU
Phan ụu

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
THÂN MẪU CHS HỒ MINH NGUYỆT (MẤT) & CHS HỒ MINH TÂM

CỤ BÀ ĐỖ THỊ QUẾ

CỐ TỲ KHEO THÍCH NỮ TRÍ ĐẠO

SINH NĂM ẤT HỢI TẠI NAM QUAN BÌNH ĐỊNH

ĐÃ TẠ THẾ LÚC 3.20 NGÀY 03/07/2021

NHẰM NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM TÂN SỬU

TẠI NHA TRANG VIỆT NAM

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 87 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CỰU HỌC SINH HỒ MINH TÂM VÀ TOÀN THỂ TANG.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH TỲ KHEO THÍCH NỮ TRÍ ĐẠO SỚM SIÊU THĂNG NƠI CÕI NIẾT BÀN