Danh mục
Số lượt truy cập
1,227,467

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Nhạc Mẫu Của Chsnq Nguyễn Văn Hiệp Vừa Mản Phần Tại Las Vegas, Usa.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 16344)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Nhạc Mẫu Của Chsnq Nguyễn Văn Hiệp Vừa Mản Phần Tại Las Vegas, Usa.
Ðược tin buồn: Nhạc mẫu CHSNQ Nguyễn văn Hiệp là Bà: Huỳnh Ngẩm đã từ trần ngày 11 tháng 09 năm 2004, tại Las Vegas, USA.

Hội Ái Hữu CHSNQ

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHSNQ Nguyễn văn Hiệp và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa