Danh mục
Số lượt truy cập
5,824,080

Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần A - L) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

26 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 10923)
Danh Sách Ban Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền (vần A - L) – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

 

DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L)

 

TRUNG HỌC NGÔ QUYỀNGiai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975 _Hiệu Đính April, 2014

 

  Họ và Tên Lót –Tên - Chức Vụ Môn Dạy - Niên Khóa - Địa Chỉ Email

 Nguyễn Văn GS Nhạc 1961-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Huỳnh Công Ân GS Toán 1969-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ conganhuynh@gmail.com

 Nguyễn Hữu Ân GS Vạn Vật 1962-1968 Đã mất 

 Nguyễn Ngọc Ẩn GS Sử Địa 1966-1989 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Thuận Anh GS Anh văn 1966-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Khương Thị Bàn GS Việt văn,Toán, Thể dục1959-1977Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Trương Sĩ Bằng GS Nhạc 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Hoàng Đức Bào GS Lý Hóa 1959-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Bạch Thị Bê GS Việt văn 1960-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lưu Ngọc Bích GS Triết 1964-1967 Đã mất 

 Đoàn Viết Biên GS Việt văn 1965-1971 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Khương Văn Biền GS Pháp văn 1971-1977 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lê Công Bình GS Pháp văn 1962-1965  Đã mất  

 Phạm Tấn Bình GS Pháp văn 1962-1965; 1969 - 1972 Đã có đầy đủ Địa chỉ pham.binh1938@yahoo.com

 Thân Trọng Bình GS Lý Hóa 1962-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Phong Cảnh GS Toán 1972-1989 Đã mất 

 Hà Tường Cát GS Toán, Sử Địa 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ cattuongha@yahoo.com

 TrầnThị Liên  Chi GS Pháp văn 1963-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trương Hữu Chí GS Triết, Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Bá Chính GS Việt văn, Anh văn - 1966-1975 - Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Minh Chính GS Lý Hóa 1967-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Văn Có GS Toán 1969-1971 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Thiện Cơ GS Toán 1970-1975 Đã mất 

 Nguyễn Thị Kim Còn GS Toán, Lý Hóa 1967-1981 Đã mất 

 Trần Minh Công GS Sử Địa 1962-1966 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Thị KimCúc GS Vạn Vật 1971-1978 Đã mất 

 Phạm Văn Dật GS Anh văn 1965-1975  Đã mất  

 Nguyễn Thị Diệp GS Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Anh Dõng GS Lý Hóa 1961-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ nguyenanhdong2003@yahoo.com

 Nguyễn Khoa Diệu Dung GS Vạn Vật 1972-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ amelianguyen99@gmail.com 

 Nguyễn Thị Kim Dung GS Sử Địa 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ cattuongha@yahooo.com

 Nguyễn Thành Dũng GS Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 

 Dương Hồng Duyệt GS Toán, Nhạc 1961-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Hoàng Đại Gs Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Đào Mạnh Đạt GS Anh văn 1959-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lê Tiến Đạt GS Vạn Vật 1961-1962 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thdattienle@gmail.com

 Trịnh Tiến Đạt GS Lý Hóa 1965-1966 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Tôn Thất Để GS Toán 1962-1975 Xin Bổ túc địa chỉ dltonth@gmail.com

 Đổ Thị Điệp GS Sử Địa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Văn Đức GS Toán 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Minh Đức GS Anh văn 1956-1958 Đã có đầy đủ Địa Chỉ tduclaw@aol.com

 Vương Đắc Đức GS Lý Hóa 1967-1975 Xin Bổ túc địa chỉ 

 Nguyễn Ngọc Giao GS Sử Địa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lê Vân Giáp GS Việt văn 1966-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Địch Hà GS Toán 1966-1968 Xin bổ túc địa chỉ 

 Mai Thu Hà GS Việt Văn  1972-1975 Xin Bổ túc địa chỉ thuhamai@hotmail.com

 Huỳnh Kim Hải GS Toán, Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phạm Đức Hải GS Sử Địa 1972-1973 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trịnh Hồng Hải GS Lý Hóa 1973-1981 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 NguyễnTrường Hải GS Lý Hóa 1962-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ nguyentrghai03@yahoo.com

 

 Phạm Thị Hạnh GS Anh văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ phamthihanh@yahoo.com 

 Phạm Thị Đức Hạnh GS Sử Địa 1963-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trương Hữu Hạnh GS Triết, Việt văn 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phan Thông Hảo GS Pháp văn 1959-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ haophan@phila.k12.pa.us

 Thái Thị Hiền GS Việt văn 1970-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Thất Hiệp GS Toán 1959-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ thathiep@hotmail.com or hydan01@yahoo.com

 Phan Thị Kim Hoa GS Lý Hóa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lương Văn Hoa GS. Lý Hóa   1974 - 1979 Đã có đầy đủ Địa chỉ harryvanluong@yahoo.com

 Đinh Thị Hòa GS Việt, Pháp 1958-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phan Thanh Hoài GS Anh văn 1957-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ hoaiphan2732@yahoo.com

 Nguyễn Tân Hoan GS Pháp văn,Anh văn 1968-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 

 Dương Khải Hoàn GS Anh văn 1970-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Nguyễn Xuân Hoàng GS Triết 1963-1964 Đã có đầy đủ Địa Chỉ  hgngxuan@gmail.com

 Huỳnh Thị Hội GS Pháp văn 1960-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lý Khánh Hồng GS Lý Hóa 1969-1975 Xin Bổ túc địa chỉ 

 Nguyễn Thị Xuân Hồng GS Việt văn 1959-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Dương Hòa Huân GS Sử Địa 1958-1972 Đã mất.  

 Tiêu Quí Huê GS Vạn Vật 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Bùi Quang Huệ GS Việt, Pháp 1956-1975 Đã mất  

 Ma Thị Ngọc Huệ GS Đã có đầy đủ địa chỉ canhhue2901@yahoo.com

 Nguyễn Phi Hùng GS Toán 1959-1962 Đã có đầy đủ Địa Chỉ kohung45@hotmail.com or hahung@juno.com

 Trần Thái Hùng GS Toán 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Cù An Hưng GS Toán 1962-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phạm Gia Hưng GS Vạn Vật, Công dân 1960-1965 Đã có đầy đủ Địa Chỉ pgh2006@yahoo.com or hlytoet@yahoo.com


 Thân Trọng Hưng GS Việt văn 1961-1972 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phạm Văn Hương GS Toán 1961-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phạm Văn Hương GS Công Dân 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Thị Hương GS Việt văn 1966-1975 Đã mất (2010) huong_hiep@yahoo.com

 Đỗ Quang Huy GS Việt văn 1965-1967 Xin bổ túc địa chỉ 

 Lương Thị Huỳnh GS Nữ Công 1967-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Văn Kế GS Việt văn 1971-1980 Đã mất   tran_ke@hotmail.com

 Phạm Thị Khang GS Vạn Vật 1972-1975 Đã mất (2010) 

 Phạm Khắc Khiêm GS Triết, Công dân 1969-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Huỳnh Văn Khiết GS Pháp Văn 1965-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Mạnh Khoa GS Công Dân 1971-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Huỳnh Văn Kiệt GS Pháp văn 1965-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Xuân Kính GS Lý Hóa, Anh văn 1969-1972, 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 

 Nguyễn Xuân Kỳ GS Vạn Vật 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Văn Kỷ GS Toán 1965-1975 Xin bổ túc Địa chỉ 

 Trương Thị Bạch Lan GS Vạn Vật 1970-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Bùi Thị Ngọc Lan GS Việt, Pháp 1958-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ btl_fresno@yahoo.com

 Nguyễn Văn Lan GS Triết 1966-1969 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Võ Đăng Lành GS Pháp văn 1972-1978 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Bùi Văn Leo GS Lý Hóa 1971-1974 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Ngô Bích Liên GS Nữ Công, Y Tế Học Đường 1972-1975 Đã mất 

 

 Hà Bích Loan GS Việt văn 1963-1970 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Phạm Kiêm Loan GS Toán 1970-1978 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Dương Quang Lộc GS Toán 1957-1958 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Xuân Lộc GS Toán 1964-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Tô Hoàn Lộc GS Lý Hóa 1972-2006 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Trần Tấn Lộc GS Lý Hóa 1961-1964 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Văn Lộc GS Nhạc !956-1963 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Nguyễn Hữu Lợi GS Lý Hóa 1970-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Lê Hoàng Long GS Nhạc 1964-1967 Đã có đầy đủ Địa Chỉ 

 Nguyễn Phi Long GS Toán 1964-1969 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Viết Long GS Sử Địa 1967-1970 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Phạm Thăng Long GS Lý Hóa 1963-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Tôn Thất Long GS Toán 1963-1965 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Văn Luận GS Lý Hóa 1961-1963 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Văn Lục GS Triết 1970-1975 Đã có đầy đủ Địa Chỉ nguyenvanluc.jamie@gmail.com

 Nguyễn Thị Luông GS Pháp Văn 1959-1977 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Bùi Đức Lương GS Lý Hóa 1971-1972 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Nguyễn Minh Lý GS Triết 1971-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 Trần Thị Lý GS Lý Hóa 1972-1975 Xin Bổ túc Địa chỉ 

 

ấất
26 Tháng Năm 2008(Xem: 8077)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
26 Tháng Năm 2008(Xem: 9219)
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
26 Tháng Năm 2008(Xem: 8686)
DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
26 Tháng Năm 2008(Xem: 14496)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền