Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: CHS NQ KHÓA 8 TRẦN HỮU PHÚC (TRẦN NGUYÊN/NGƯỜI XỨ BƯỞI) ĐÃ TỪ TRẦN TẠI STUTTGART, GERMANY

Wednesday, September 30, 20203:13 PM(View: 8534)
PHÂN ƯU: CHS NQ KHÓA 8 TRẦN HỮU PHÚC (TRẦN NGUYÊN/NGƯỜI XỨ BƯỞI) ĐÃ TỪ TRẦN TẠI STUTTGART, GERMANY


PHÂN ƯU

vonghoatang NQ  
TranHuuPhuc

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa vô cùng thương tiếc
nhận được tin trễ
Cựu học sinh NQ Khóa 8:


Ông Trần Hữu Phúc
(Trần Nguyên/Người Xứ Bưởi)

Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1952 tại Việt Nam

Đã từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý

tại Germany

 

Hưởng Thọ 68 tuổi


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ BẠN HỮU KHẮP NƠI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh chsNQ khóa 8 Trần Hữu Phúc
sớm về cõi Phật thanh tịnh an vui

imgbin-lotus-ZbYFJfdSpLm14RVNxYQq0ZtsC

Email liên lạc chia buồn cùng gia đình: NQK4Trần Hữu Hoàng: huyhtran98@yahoo.com***************************************************************************


PHÂN ƯU

HOA-PHÂN-ƯU

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa Bắc California nhận được tin buồn trễ

Anh Trần Hữu Phúc

(chs Ngô Quyền Khóa 8)  

Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1952 tại Việt Nam

Từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 16 tháng 6 nằm Canh Tý tại Đức, Germany

 

Hưởng Thọ 68 tuổi

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Ngô Quyền Bắc California
cùng Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng chị Phúc và tang quyến

Nguyện cầu hương linh anh Trần Hữu Phúc sớm an vui trên cõi Niết Bàn

 

  *************************************************************************

PHÂN ƯU
HoaTang_NEW-content


Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin trễ

Ông Trần Hữu Phúc
(Trần Nguyên/Người Xứ Bưởi)

 

Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1952 tại Việt Nam

Đã từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý

tại Germany

 

Hưởng Thọ 68 tuổi

 


HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình và toàn thể tang quyến,
cùng Đại Gia Đình Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa

Nguyện cầu hương linh Ông Trần Hữu Phúc 
sớm về cõi Phật

 

 ******************************************************************

tranhuu-phuc (1)

Monday, January 1, 2024(View: 1607)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2525)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4408)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7867)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,