Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THỨ NAM CHSNQ K 4. NGUYỄN VĂN ĐỊNH LÀ BENJAMIN PHẠM NGUYỄN QUA ĐỜI TẠI SAN JOSE

Monday, September 14, 20207:55 AM(View: 7727)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: THỨ NAM CHSNQ K 4. NGUYỄN VĂN ĐỊNH LÀ BENJAMIN PHẠM NGUYỄN QUA ĐỜI TẠI SAN JOSE



CÁO PHÓ

Gia Đình Chúng Tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng

Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu gần xa

Con, Em, Chú, Cha của chúng tôi là:

BENJAMIN PHẠM NGUYỄN

PHÁP DANH NHẬT GIẢI

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984

Từ trần ngày 6 tháng 9 năm 2020

Tại San Jose California Hoa Kỳ

HƯỞNG DƯƠNG 37 TUỔI

Linh cửu được quàn tại Oak Hill Memorial Park

300 Curtner  Ave,San Jose CA 95125 Tel 408-297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020

12:30pm -4:30pm Thăm Viếng

Thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2020

10:00am- 11:00am Thăm Viếng

11:30am-12:00pam: Di Quan & Hỏa Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Cha: Ông NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Mẹ: Bà PHẠM THỊ THU

Anh: TOM CHÍ NGUYỄN

Cháu (gọi Chú):  JUSTIN NGUYỄN

Cháu (gọi Chú): JASON NGUYỄN

Con gái: EMLY NGUYỄN

Con gái: NATALIE NGUYỄN

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA

*************************************************************************

PHÂN ƯU

Phan ụu

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA  NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:

Thứ Nam của CHS K4 Nguyễn Văn Định là

BENJAMIN PHẠM NGUYỄN

PHÁP DANH NHẬT GIẢI

Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984

Từ trần ngày 6 tháng 9 năm 2020

Tại San Jose California Hoa Kỳ

HƯỞNG DƯƠNG 37 TUỔI

Linh cửu được quàn tại Oak Hill Memorial Park

300 Curtner  Ave,San Jose CA 95125 Tel 408-297-2447

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ  VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình CHS K4 Nguyễn Văn Định và Toàn thể  Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Nhật Giải Benjamin Phạm Nguyễn an vui nơi cõi Phật

Email để liên lạc chia buồn: DINH NGUYEN <d.bienhoa.luudan@sbcglobal.net>
Phone: 512-417-5466.




Monday, January 1, 2024(View: 1578)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2517)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4386)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7855)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,