Danh mục
Số lượt truy cập
5,505,521

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.

20 Tháng Giêng 201610:27 CH(Xem: 5407)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.


CÁO PHÓ
 

hoatang1 

Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

quí bằng hữu xa gần.

Vợ, Mẹ và Bà nội – Bà ngoại của chúng tôi là:

 

PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã từ trần lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cữu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Theo di nguyện người quá cố,

 xin miễn nhận phúng điếu tài vật, lễ vật và tràng hoa.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Phan Phát Tân và các con, cháu:

Trưởng nữ: Phan Trần Tố Uyên, chồng và con.

Trưởng nam: Phan Trần Đức, vợ và các con.

  Các thứ nữ:

- Phan Trần Kiều Ngân, chồng và con.

- Phan Trần Kim Tuyến, chồng và các con.

- Phan Trần Anh Thi, chồng và các con.

- Phan Trần Ánh Minh, chồng và các con.

 

*******************************
PHÂN ƯU


hoatang2

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận tin buồn:

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân( cựu Giám Thị trường Ngô Quyền)
 – Thân mẫu của các CHS.NQBH:

Phan Trần Tố Uyên; Phan Trần Kiều Ngân;

Phan Trần Kim Tuyến; Phan Trần Anh Thi;

Phan Trần Đức; Phan Trần Ánh Minh là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã tạ thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

Thầy Cô và Đồng Môn


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng gia đình thầy Phan Phát Tân & các chs. NQBH:
Phan Trần Tố Uyên, Phan Trần Kiều Ngân,

Phan Trần Kim Tuyến, Phan Trần Anh Thi,

Phan Trần Đức, Phan Trần Ánh Minh

và Toàn thể Tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cô TRẦN LÝ HIỆP sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Email chia buồn: vophantrung@gmail.com 

Điện thoại: 0613 – 846905

 

 

**************************************

 

PHÂN ƯU

 

hoatang3

 

Cựu học sinh khóa 13 (NK 1974 – 1975)

Trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn,

Hiền thê của Thầy Phan Phát Tân,
Thân mẫu của bạn học cũ Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã qui tiên lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 13 (NK1974 – 1975),

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân, bạn Phan Trần Tố Uyên,

và Toàn thể Tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.

 

Bạn học cũ khóa 13 (NK 74 – 75) chs.NQBH

*********************

 

 

CHIA BUỒN

 

hoatang4

 

Gia đình Vàng Anh  (cựu học sinh lớp đệ Chín 2 NK 1971 – 1972)

trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn:

            

Thân mẫu của Vàng Anh – Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã mệnh chung lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Gia đình Vàng Anh – Chín 2 (NK 1971 – 1972)

 

Chân thành chia buồn cùng Vàng Anh –  Phan Trần Tố Uyên

và Toàn thể Tang quyến.

 

Bạn học cũ lớp Vàng Anh (chs.NQBH lớp 9/2 NK 1971- 1972)

Không gặp cây ngô đồng thì không đậu,

Không gặp nước suối trong thì không uống …

 

************************

thanhikpu-large-content

Chúng tôi nhóm cựu học sinh K14 (NK1968-1976) nhận được tin buồn

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân

Thân Mẫu của bạn Phan Trần Kiều Ngân

Nhạc Mẫu của bạn Trang Bình là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

Nhóm Chs Trung Học Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 14 (NK1968-1976)

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân,

bạn Phan Trần Kiều Ngân, bạn Trang Bình và Toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

Sớm được siêu thoát và an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhóm cựu học sinh Khóa 14 Trung Học Ngô Quyền.

Cao Thị Cúc, Châu Nữ Hiền, Hoàng Diệu Thúy, Bùi Thu Thủy, Lê thị Thúy,
Hồ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Mỹ Dung, Huỳnh Xuân Phượng.

Phạm Thị Lan, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Xuân Mai, Vương Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Dung,
Hồ Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Túy Loan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

******************************************************************************

PHÂN ƯU

Hoa_ChiaBuon4-content

 Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

  Nhận được tin buồn Thân mẫu của bạn Phan Trần Tố Uyên là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

Nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi

Tại Thành Phố Biên Hòa

 

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

NHÓM BẠN CHS KHÓA 13

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến bạn Phan Trần Tố Uyên và Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh bà  Trần Lý Hiệp sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

Võ Bạch Huệ, Trần Mỹ Phụng, Trần Thị Thiên Kim, Lê Ngọc Thu, Lê Thị Hiền, Đặng Thị Hữu Phước,  Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiêm Thị Ngọc Diệp, Lê Thanh Thủy, Quãng Thị Hoa

 

 

 
07 Tháng Sáu 2013(Xem: 59041)
Tạm biệt sân chơi Một Thuở,.... Chính từ lời mời nồng nhiệt của em, mà thầy trò trường Ngô năm cũ đã có một đêm tri ngộ tri ân đầy ý nghĩa.
30 Tháng Năm 2013(Xem: 45637)
Xin thắp một nén hương cho những vị Giáo Sư và bạn bè cùng lớp đã nằm xuống (*). Thân tặng các Bạn cùng lớp.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 46393)
Khóa 8 NQ nhập học nay đúng 50 năm, nửa thế kỷ, gần một đời người. Những cô cậu bé học trò ngày xưa giờ gặp gỡ nhau để nhắc về kỷ niệm. Tuổi thì quá lục tuần và mái tóc điểm trắng theo mưa nắng thời gian.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 68570)
Wembley, "thánh địa" của làng banh Anh quốc tràn ngập màu cờ sắc áo của hai đội banh Đức tranh hùng trong trận chung kết: Bayern Munchen (Munich) màu đỏ và Dortmund màu vàng sọc đen.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 45917)
Liệu hội tuyển Đức trong giải túc cầu World Cup 2014 sắp tới có "lấn sân" thay thế nổi Tây Ban Nha để đoạt chức vô địch thế giới hay không?
28 Tháng Năm 2013(Xem: 17107)
Trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn có hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng ròng hoặc ngọc quý.
26 Tháng Năm 2013(Xem: 22289)
DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT NGÔ QUYỀN LẦN THỨ 12 (cập nhật đến ngày 25 tháng 5, 2013)
24 Tháng Năm 2013(Xem: 58242)
Từng bài viết anh đã ghi lại những tình cảm ngọt ngào, hướng vọng về cố hương và quyện chặt sự luyến lái thâm trầm cho những người bạn Ngô Quyền- Bạn Vợ Tôi.
21 Tháng Năm 2013(Xem: 23730)
Xin đưa 1 số cách ăn trộm mật khẩu thông dụng để biết phòng và tránh.
21 Tháng Năm 2013(Xem: 14695)
Gần đây 1 số thành viên trong đại gia đình Ngô Quyền đã bị Hacker tấn công, trộm mật khẩu và dùng email của bạn gửi đi khắp nơi cho mục đích riêng của hacker càng lúc, càng có nhiều thầy trò NQ đã gặp phải tác hại này. Khi gặp trường hợp đó, ngay lập tức bạn phải thay đổi Password trước khi quá chậm bài viết sưu tầm sau đây có thể giúp bạn có khái niệm về các thiết lập 1 mật khẩu an toàn.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 16208)
nơi nầy đã tô đậm trong lòng tôi những chân tình, chắc chắn mọi người luôn khát khao, đó là tình thầy trò, tình bạn của một thời chung học tại mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa...
17 Tháng Năm 2013(Xem: 19468)
Bà em tuổi mới..... hăm ba Ông em vừa cưới về nhà vài hôm. Bà trông như ngọn cỏ non, Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 17773)
Hãy cùng chiêm ngưỡng những thác nước đẹp trên thế giới. Những tuyệt tác vô giá mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta. Bại Binh75...
16 Tháng Năm 2013(Xem: 14373)
Phạm văn Liêm (Liêm lùn) nhà ở Long Thành, học Ngô Quyền 1962 - 1964 muốn tìm bạn là Trần Đình Hiệp con ông Trần Đình Cam nhà ở đường Công Lý...
03 Tháng Năm 2013(Xem: 18187)
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.
03 Tháng Năm 2013(Xem: 18964)
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.
30 Tháng Tư 2013(Xem: 20506)
Chúng ta hy vọng rằng Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và Linh mục Cao Văn Luận đã đi bước tiên phong tiết lộ những bí ẩn về biến cố 30.4.1975 và trong tương lai sẽ được giới truyền thông báo chí chú tâm nghiên cứu khai triển tích cực
26 Tháng Tư 2013(Xem: 46997)
Làm ngành tài chính, công nghệ, thậm chí là chăm sóc móng tay… nhưng họ đều ghi dấu ấn đậm nét về kinh doanh trên đất Mỹ.
26 Tháng Tư 2013(Xem: 22189)
Ảnh của anh Lại Diễn Đàm luôn hướng về cội nguồn, thấm đẫm bản sắc dân tộc, tác phẩm giàu tính sáng tạo,
19 Tháng Tư 2013(Xem: 65251)
Ngày 4 tháng 7 năm 2013 đang mời gọi. Về cùng nhau khơi lại bầu kỷ niệm , tay xiết chặt niềm vui, để nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà và luôn giữ mãi tình nầy trong câu ca
19 Tháng Tư 2013(Xem: 58259)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
06 Tháng Tư 2013(Xem: 60144)
Như Hát bình Phương đã nói với tôi, diễm phúc thay cho những ai đã tuổi hoàng hôn mà còn mẹ để chăm sóc và phụng dưỡng.
05 Tháng Tư 2013(Xem: 58946)
Cô Minh Nguyệt và chị Sĩ Cư ân cần tiển chân chúng tôi tận nơi đậu xe. Tình thương mến thương luôn tràn đầy, làm sao chúng tôi hững hờ được, để không đến với nhau.
29 Tháng Ba 2013(Xem: 19875)
Hôm nay tôi đã tìm được người bạn thân mà đã 48 năm xa cách. Cám ơn ngôi nhà Ngô Quyền, và Ái Hữu Biên Hòa đã bắt nhịp cầu duyên để những người Biên Hoà tìm về với nhau.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 90720)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
16 Tháng Ba 2013(Xem: 80014)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
09 Tháng Ba 2013(Xem: 99490)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
08 Tháng Ba 2013(Xem: 76981)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.
02 Tháng Ba 2013(Xem: 72253)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 94849)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 83346)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
21 Tháng Hai 2013(Xem: 85237)
Lại thêm một bạn bè khóa 8 NQ đi xa, xa thật xa. Sau Nguyễn Văn Hiền, Đinh Đoài Chính. Lại thêm một chiếc ghế trống vắng nữa.
30 Tháng Giêng 2013(Xem: 117240)
Nhưng câu hỏi cuối cùng được đặt ra: từ đâu Nguyễn Tất Nhiên lại có tánh lãng mạn đa tình quá vậy để dễ dàng "phóng bút" sáng tác thơ tình cho nhiều nhân vật nữ?.
29 Tháng Giêng 2013(Xem: 22393)
James Nguyễn trở thành thần đồng của ngành y khoa Mỹ với nhiều thành tích xuất chúng khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn học phổ thông.
17 Tháng Giêng 2013(Xem: 76071)
Với tư cách ngừơi cha Tôi xin cám ơn tất cả những người đến dự hai ngày tang lễ Christine và luôn cả mọi thăm hỏi chia buồn qua internet của nhiều người khác.
16 Tháng Giêng 2013(Xem: 87117)
Thôi, em đi, bình yên về bên kia cõi phúc. Hình ảnh hiền hòa dễ thương với nụ cười phúc hậu sống mãi trong lòng của những người thân trong gia đình.
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 22303)
Sau nhiều năm sinh hoạt với Thầy Cô, có thể đây là lần đầu tiên được ngồi chung bàn được nghe Thầy Cô tâm sự. Tôi đã tìm thấy nụ cười trong sự gần gủi ân cần của Thầy Cô, là cả niềm hạnh phúc
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124868)
... cuộc đi nầy đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên, từ những lá vàng ở Kobe, ở Kyoto, ở Okayama, ở Kintaikyo, những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ở Shirakawa,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 94816)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112281)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 121779)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 33581)
Viện Việt Học dự định tổ chức một buổi gây quỹ: CHIỀU NHẠC BẾN XƯA Ngày 22 tháng 12 năm 2012 Từ 19 giờ đến 21giờ 30 tại trụ sở của viện 15355 Brookhurst St #222 , Westminster, CA 92683
14 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 18820)
09 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 28514)
Đám tang được tổ chúc ở nơi cư ngụ cuối đời của hai bác, ở Hẽm Lò Bò, qua chợ nhỏ chừng 10 mét. Anh chị em hẹn đúng 17 giờ có mặt
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 144113)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 115590)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
29 Tháng Mười Một 2012(Xem: 43225)
Xin quý Thầy Cô và Anh Chị đã có trang Web hoặc trang Blog của mình vui lòng gửi link với vài giòng giới thiệu về tác giả (khoảng 30 -50 chữ) đến email: ngoquyenbh@gmail.com