Danh mục
Số lượt truy cập
5,505,521

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.

20 Tháng Giêng 201610:27 CH(Xem: 5406)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Hiền thê của Thầy PHAN PHÁT TÂN – Thân mẫu của chs. Phan Trần Tố Uyên (K.13); Phan Trần Kiều Ngân (K.14); ... đã từ trần tại Biên Hòa.


CÁO PHÓ
 

hoatang1 

Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

quí bằng hữu xa gần.

Vợ, Mẹ và Bà nội – Bà ngoại của chúng tôi là:

 

PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã từ trần lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cữu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Vợ, Mẹ và Bà của chúng tôi được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Theo di nguyện người quá cố,

 xin miễn nhận phúng điếu tài vật, lễ vật và tràng hoa.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Phan Phát Tân và các con, cháu:

Trưởng nữ: Phan Trần Tố Uyên, chồng và con.

Trưởng nam: Phan Trần Đức, vợ và các con.

  Các thứ nữ:

- Phan Trần Kiều Ngân, chồng và con.

- Phan Trần Kim Tuyến, chồng và các con.

- Phan Trần Anh Thi, chồng và các con.

- Phan Trần Ánh Minh, chồng và các con.

 

*******************************
PHÂN ƯU


hoatang2

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận tin buồn:

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân( cựu Giám Thị trường Ngô Quyền)
 – Thân mẫu của các CHS.NQBH:

Phan Trần Tố Uyên; Phan Trần Kiều Ngân;

Phan Trần Kim Tuyến; Phan Trần Anh Thi;

Phan Trần Đức; Phan Trần Ánh Minh là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã tạ thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được quàn tại tư gia,

(số 138 đường CMT8, P. Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa)

 

Lễ động quan lúc 07 giờ  ngày 25 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng chạp năm Ất Mùi)

 

Sau đó linh cửu Cô Trần Lý Hiệp được di quan về an táng

tại làng Mỹ Quới, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa,

Thầy Cô và Đồng Môn


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng gia đình thầy Phan Phát Tân & các chs. NQBH:
Phan Trần Tố Uyên, Phan Trần Kiều Ngân,

Phan Trần Kim Tuyến, Phan Trần Anh Thi,

Phan Trần Đức, Phan Trần Ánh Minh

và Toàn thể Tang quyến. 

Nguyện cầu hương linh Cô TRẦN LÝ HIỆP sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Email chia buồn: vophantrung@gmail.com 

Điện thoại: 0613 – 846905

 

 

**************************************

 

PHÂN ƯU

 

hoatang3

 

Cựu học sinh khóa 13 (NK 1974 – 1975)

Trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn,

Hiền thê của Thầy Phan Phát Tân,
Thân mẫu của bạn học cũ Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã qui tiên lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Cựu học sinh Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 13 (NK1974 – 1975),

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân, bạn Phan Trần Tố Uyên,

và Toàn thể Tang quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

sớm về cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.

 

Bạn học cũ khóa 13 (NK 74 – 75) chs.NQBH

*********************

 

 

CHIA BUỒN

 

hoatang4

 

Gia đình Vàng Anh  (cựu học sinh lớp đệ Chín 2 NK 1971 – 1972)

trung học Ngô Quyền – Biên Hòa nhận tin buồn:

            

Thân mẫu của Vàng Anh – Phan Trần Tố Uyên là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP 

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã mệnh chung lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 
(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

 

Gia đình Vàng Anh – Chín 2 (NK 1971 – 1972)

 

Chân thành chia buồn cùng Vàng Anh –  Phan Trần Tố Uyên

và Toàn thể Tang quyến.

 

Bạn học cũ lớp Vàng Anh (chs.NQBH lớp 9/2 NK 1971- 1972)

Không gặp cây ngô đồng thì không đậu,

Không gặp nước suối trong thì không uống …

 

************************

thanhikpu-large-content

Chúng tôi nhóm cựu học sinh K14 (NK1968-1976) nhận được tin buồn

Hiền Thê của Thầy Phan Phát Tân

Thân Mẫu của bạn Phan Trần Kiều Ngân

Nhạc Mẫu của bạn Trang Bình là:

Cô TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

 

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi)

tại thành phố Biên Hòa.

Hưởng thọ 82 tuổi

Nhóm Chs Trung Học Ngô Quyền – Biên Hòa khóa 14 (NK1968-1976)

chân thành chia buồn cùng Thầy Phan Phát Tân,

bạn Phan Trần Kiều Ngân, bạn Trang Bình và Toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cô Trần Lý Hiệp

Sớm được siêu thoát và an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhóm cựu học sinh Khóa 14 Trung Học Ngô Quyền.

Cao Thị Cúc, Châu Nữ Hiền, Hoàng Diệu Thúy, Bùi Thu Thủy, Lê thị Thúy,
Hồ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Mỹ Dung, Huỳnh Xuân Phượng.

Phạm Thị Lan, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Xuân Mai, Vương Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Dung,
Hồ Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Túy Loan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

******************************************************************************

PHÂN ƯU

Hoa_ChiaBuon4-content

 Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

  Nhận được tin buồn Thân mẫu của bạn Phan Trần Tố Uyên là:

 

 Bà PHAN PHÁT TÂN

Khuê danh TRẦN LÝ HIỆP

Sinh năm 1935 tại Biên Hòa.

Đã Tạ Thế lúc 04 giờ 25 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016

Nhằm ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi

Tại Thành Phố Biên Hòa

 

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

 

NHÓM BẠN CHS KHÓA 13

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến bạn Phan Trần Tố Uyên và Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh bà  Trần Lý Hiệp sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Nhóm bạn cựu học sinh trung học Ngô Quyền khóa 13( NK 1968-1975)

Võ Bạch Huệ, Trần Mỹ Phụng, Trần Thị Thiên Kim, Lê Ngọc Thu, Lê Thị Hiền, Đặng Thị Hữu Phước,  Nguyễn Thị Thu Trang, Nghiêm Thị Ngọc Diệp, Lê Thanh Thủy, Quãng Thị Hoa

 

 

 
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 1544)
Xin bấm vào giữa hình để xem slide show hình ảnh Ngô Quyền Hội Ngộ trong những năm qua để rủ nhau cùng về tham dự họp mặt truyền thống NQ kỳ thứ 18 thật đông vui vào ngày July 06, 2019 tại San Jose.
09 Tháng Năm 2019(Xem: 1035)
. Mang tình cảm chan hòa đến quý Thầy Cô và quý anh chị đồng môn bằng sự thiện tâm.
08 Tháng Hai 2019(Xem: 1604)
Thân Phụ các chs NQ Ma Thanh Tâm, Ma Thanh Phúc, Ma Thị Ngọc Huệ, Ma Thị Ngọc Lan, Ma Thanh Xuân, Ma Thanh Hương là cụ ông Ma Phiếu từ trần ngày 05 tháng 02 năm 2019
22 Tháng Giêng 2019(Xem: 1442)
Kính Chúc Quý Thầy Cô và quý Bạn Hữu 1 năm mới an lành hạnh phúc
18 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1241)
Tang quyến có làm lễ phát tang và cầu siêu tại CALIFORNIA - Lúc 10 am thứ bảy 22 tháng 12, 2018 - Tang quyến kính mời Thầy Cô và bạn hữu có lòng chung lễ cầu siêu xin tham dự
22 Tháng Chín 2018(Xem: 861)
Buổi ra mắt tập thơ ''Nguồn Thật" của tác giả Phong Châu - phu quân của Chs K 5 Phạm Thị Xoàn vào ngày 06 tháng 10, 2018 tại Nam CA
17 Tháng Sáu 2018(Xem: 2550)
Nhìn Về Quê Hương: Một số tài liệu & tin tức về sự phản kháng Luật Đặc Khu99. Xin đúc kết lại sau đây để chuyển những thông tin cần thiết
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1917)
Xin quí vị và các bạn cùng chúng tôi nhiệt tình ủng hộ ứng cử viên Tài Đỗ vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster Council 2018.