Danh mục
Số lượt truy cập
6,010,888

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (NK 1960 – 1967)

29 Tháng Năm 20142:40 SA(Xem: 11227)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (NK 1960 – 1967)


DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5

(NK 1960 – 1967)

Niên học 1960 –1961 trường Ngô Quyền có 4 lớp đệ Thất, bao gồm:

- Hai lớp nữ sinh (Thất 1: Pháp Văn; Thất 2: Anh Văn)

- Hai lớp nam sinh (Thất 3: Pháp Văn; Thất 4: Anh Văn)

Tháng 04/2011, anh Nguyễn Văn Chương và các bạn cùng khóa đã lập danh sách chs.NQ từ lớp Thất 3 đến lớp đệ Nhất B2 (Lớp Pháp Văn – nam sinh), tổng số có 78 anh chị. Sỡ dĩ gọi “anh,chị ”, vì năm cuối của bậc trung học, lớp đệ Nhất B2 có 3 nữ sinh theo học ban Toán. Đó là các chị: Hà Thị Nhung, Cao Thị Tốt, Liêng Tuấn Tài.

Tháng 05/ 2013, anh Ngô Hoàng Lâm lập danh sách chs.NQ từ lớp Thất 4 đến lớp đệ Nhất B1 (lớp Anh Văn – nam sinh). Chọn điểm mốc đệ Nhất B1, anh Lâm đã ghi lại được danh sách 38 bạn học chung lớp của mình.

Tháng 5/2015, chị Lê Thị Kim Kết đã lập danh sách chs.NQ lớp Anh Văn – nữ sinh. Theo trí nhớ, chị Kết đã ghi chép được danh sách 50 người bạn cùng lớp.

Chỉ còn thiếu danh sách chs.NQ lớp đệ Thất 1, lớp Pháp Văn – nữ sinh thôi, là tất cả các anh chị chs.NQ khóa 5 đã có thể “quần hùng tụ hội” trên trang Web nhà mình.

Các anh chị có thể bổ túc hoặc điều chỉnh danh sách lớp theo địa chỉ email sau: ngoquyenbh@gmail.com
DANH SÁCH LỚP ĐỆ TỨ 2 (KHÓA 5)

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Ngô Ngọc

Anh

BH

02

Dương Thị Ngọc

Ánh

Bình Dương

03

Trần Thị

Ba

USA

04

Khổng Thị

Bao

USA

05

Nguyễn Thị

Bảy

H. Vĩnh Cửu

06

Lê Thị

Bo

Đã mất

07

Nguyễn Thị

Cải ( Cái)

BH

08

Nguyễn Thị

Chính

USA

09

Nguyễn Thị

Đầm

BH

10

Phan Thị

Điệp

BH

11

Nguyễn Thị

Điểu

12

Nguyễn Thị

Đỏ

USA

13

Lê Thị

Dung

BH

14

Lê Thị

Dung

BH

15

Vũ Thị

Dung

BH

16

Lâm Thị

Ga

17

Phan Kim

Hoa

USA

18

Lâm Thị Hồng

Hoa

19

Cao Thị

Hóa

Đã mất

20

Nguyễn Minh

Hồng

BH

21

Nghiêm Bích

Hồng

USA

22

Châu Mỹ

Quế

23

Nguyễn Thị

Huệ

Đã mất

24

Nguyễn Thị

Hường

Đã mất

25

Lê Thị Kim

Kết

H. Vĩnh Cửu

26

Trần Thị

Lài

USA

27

Trần Thị

Lan

USA

28

Trần Thị

Liên

29

Vũ Thị

Mai

Sài Gòn

30

Nguyễn Thị

Nguyệt

BH

31

Nguyễn Thị

Nhàn

BH

32

Võ Trí

Nhẫn

USA

33

Trịnh Kim

Nhơn

USA

34

Lê Kim

Oanh

USA

35

Trần Thị

Phấn

Sài Gòn

36

Đinh Thị

Phùng

BH

37

Tống Thị

Phụng

BH

38

Lôi Thị

Phụng

USA

39

Trương Thị Kim

Phụng

USA

40

Châu Mỹ

Quế

H. Long Thành

41

Nguyễn Thị

Sơn

BH

42

Nguyễn Thị

Thân

BH

43

Nguyễn Thị

Thảo ( Thẻo)

BH

44

Mai Thị

Tính

Sài Gòn

45

Phùng Thị

Tĩnh

Pháp

46

Lê Thị Kim

Tuyết

USA

47

Lê Thị Ánh

Tuyết

BH

48

Trần Thị Kim

Vân

USA

49

Nguyễn Thị

Xài

BH

50

Lâm Thị Mỹ

Yến

USA
DANH SÁCH LỚP ĐỆ NHẤT B1 (KHÓA 5)

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Ngô Văn

Anh

(*)

02

Nguyễn Văn

BH

03

Nguyễn Hồng

Báu

04

Phạm Văn

Chữ

BH

05

Nguyễn Ánh

Đàn

BH

06

Phạm Văn

Đàng

BH

07

Tạ Văn

Định

BH

08

Lê Quan

Đức

BH

09

Nguyễn Văn

Đức

BH

10

Nguyễn văn

BH

11

Bùi Huy

Hoàng

BH

12

Lê Văn

Khả

BH

13

Ngô Hoàng

Lâm

BH

14

Hoàng Đình

Long

(*)

15

Nguyễn Quan

Minh

BH

16

Lê Văn

Mười

BH

17

Mai Văn

Mỹ

BH

18

Ngô Văn

Nhiều

(*)

19

Trương Văn

Nhỏ

(*)

20

Đinh Văn

Nhu

BH

21

Huỳnh Quan

Phận

USA

22

Nguyễn Văn

Sáu

(*)

23

Nguyễn Minh

Sơn

BH

24

Phan Văn

Thân

BH

25

Bùi Ngọc

Thành

(*)

26

Nguyễn Văn

Thảo

(*)

27

Phan Tấn

Thiện

BH

28

Nguyễn Công

Thuận

BH

29

Lê Văn

Thuận

(*)

30

Nguyễn Văn

Tiến

BH

31

Nguyễn Văn

Tỉnh

BH

32

Trần Minh

Trí

(*)

33

Trương Minh

Trị

BH

34

Nguyễn Văn

Trị

BH

35

Phạm Văn

(*)

36

Nguyễn Quang

Vinh

BH

37

Nguyễn Đỗ

Triệu

BH

38

Phan Văn

Thâm

Bình DươngDANH SÁCH LỚP PHÁP VĂN – NAM SINH (KHÓA 5)


TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Bảnh

02

Đinh Văn

03

Nguyễn Văn

Chương

bathangchuong@yahoo.com

04

Trần Ngọc

Danh

danhtran0808@yahoo.com

05

Nguyễn Kim

Đợi

06

Nguyễn Ngọc

Ẩn E

anenguyenngoc@yahoo.com

07

Lê Văn

Hoàng

08

Vũ Văn

Hợi

09

Phan Văn

Hơn

10

Đặng Văn

Hùng

hungdang46@gmail.com

11

Nguyễn Tuấn

Hùng

12

Hữu

13

Nguyễn Ngọc

Khôi

sofacornerkhoimedic@yahoo.ie

14

Lại Tâm

Khiết

15

Hồ Quang

Liên

16

Nguyễn Kim

Long

17

Châu Văn

Lộc

18

Trần Nguyên

Lương

19

Võ Văn

Lương

20

Nguyễn Văn

Lượng

21

Hồng Văn

Minh

22

Khương Văn

Mười

kvmuoi2008@yahoo.com

23

Nguyễn Văn

Nam

24

Nguyễn Văn

Ngọc

25

Nguyễn Văn

Nhiều

26

Hồ Văn

Nho

27

Hà Thị

Nhung

nhung.thi.ha@gmail.com

28

Bùi Tấn

Nhứt

29

Ninh Ngọc

Phan

30

Nguyễn Văn

Phát

nvphat1947@yahoo.fr

31

Võ Hà

Phi

phv49@yahoo.com

32

Nguyễn Thanh

Phong

33

Mã Hồng

Phúc

34

Võ hà

Phuông

35

Đỗ Hữu

Phương

phuonghuudo@gmail.com

36

Nguyễn Văn

Phương

37

Huỳnh Kim

Quang

Đã mất

38

Nguyễn Sử Trọng

Quấc

39

Nguyễn Văn

Quyền

40

Bùi Văn

Sàng

41

Trần Trọng

Sâm

42

Nguyễn

Sinh

43

Liêng Tuấn

Tài

44

Võ Văn

Tài

45

Đỗ Thiện

Tâm

dothientamvn@yahoo.com

46

Mã Thanh

Tâm

tamma46@hotmail.com

47

Nguyễn Thanh

Tân

48

Trần Văn

Tân

49

Võ Đại

Tân

50

Lâm Văn

Tấn

51

Nguyễn Văn

Tấn

Đã mất

52

Đỗ Công

Thành

53

Tiêu Em

Thành

thanhtieu0906@yahoo.com

54

Nguyễn Văn

Thạnh

55

Phan Bá

Thịnh

56

Nguyễn Ngọc

Thọ

57

Lê Trung

Thu

58

Dương Hữu

Thuận

Đã mất

59

Nguyễn Trọng

Thủy

Đã mất

60

Cao Thị

Tốt

61

Lê Văn

Tốt

62

Phan Văn

Tới

63

Trương Minh

Trị

64

Nguyễn Văn

Trung

Đã mất

65

Nguyễn Trung

Trực

66

Tỏ

67

Mai Minh

Tuất

tuatmai2@yahoo.com

68

Ngô Văn

Tươi

69

Vũ Đức

Tuy

Đã mất

70

Nguyễn Quang

Tuyến

71

Nguyễn Văn

Ty

Đã mất

72

Võ Bá

Vạn

Đã mất

73

Nguyễn Thanh

Vân

74

Cao Sơn

75

Nguyễn Văn

Viện

76

Đặng Văn

Việt

dangviet@aol.com

77

Nguyễn Văn

Việt

78

Trần Văn

Việt

vietvtran46@yahoo.com

23 Tháng Giêng 2015(Xem: 8075)
5 loại ung thư mà dễ gây thiệt hại đến tính mạng cho phụ nữ là (theo thứ tự nhiều nhất): ung thư vú,
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 8147)
Một công việc có ích cho văn hoá VN, do Đỗ Quang Tỏa một chs-NQ khóa 6 (con trai Thầy Đỗ Trọng Thạc, dạy Pháp văn trường Ngô Quyền) khởi xướng.
23 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 7432)
Tổng số có 502,165 ngọn đèn thắp sáng giáng sinh năm nay tại Australia đã phá kỷ lục Guinness
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 6821)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÙA THU - tiếng hát Mai Hương Nguyễn Thị Thêm thực hiện
20 Tháng Mười 2014(Xem: 7263)
Bây giờ chị Kiều rời cuộc chơi trước nhất, trong tình thương mến của tất cả bạn bè. Ngày tiễn biệt chị Huỳnh Thị Xuân Kiều, tôi tin sẽ ấm áp hơn hẳn với ân tình bất tận của nhóm bạn lớp Vàng Anh.
30 Tháng Chín 2014(Xem: 8070)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
28 Tháng Chín 2014(Xem: 8956)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
28 Tháng Chín 2014(Xem: 8409)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
28 Tháng Chín 2014(Xem: 9341)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
28 Tháng Chín 2014(Xem: 8380)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh
23 Tháng Chín 2014(Xem: 8868)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem Slideshow.
22 Tháng Chín 2014(Xem: 9090)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh NGÀN THU VĨNH BIỆT NGUYỄN XUÂN HOÀNG - Đỗ Dung thực hiện .
20 Tháng Chín 2014(Xem: 8169)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow 1. NXH - GIA ĐÌNH VÀ BẠN HỮU Nguyễn Thị Thêm thực hiện
20 Tháng Chín 2014(Xem: 7705)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow 2.CHÂN DUNG NGUYỄN XUÂN HOÀNG - Nguyễn Thị Thêm thực hiện
19 Tháng Chín 2014(Xem: 7496)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem slideshow Tưởng Niệm Thầy Nguyễn Xuân Hoàng - Kiều Oanh Trịnh thực hiện
19 Tháng Chín 2014(Xem: 11774)
Cầu nguyện ơn trên trong giấc ngủ an lành, dẫn đưa hương linh của Thầy sớm về cõi Phật.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 9523)
Được tin chị Chu Diệu Thi bị bịnh, một số bạn cùng lớp với chị ở miền Bắc Cali, weekend vừa qua xuôi nam về Quận Cam thăm chị, như Huỳnh Quan Minh, Lê Văn Tới ...
05 Tháng Tám 2014(Xem: 10166)
Ngoài việc trưng bày hình ảnh, biểu diễn âm nhạc, hay bày bán các món ăn đặc sản địa phương… thì trang phục dân tộc ba miền Nam – Trung – Bắc được các trại sinh rộn ràng phô diễn.
01 Tháng Tám 2014(Xem: 8551)
”Gia đình cựu Hướng Đạo Sinh Ngô Quyền – Biên Hòa xin cất tiếng hát “Nguồn Thật” thay lời tiễn biệt quí Trưởng. Noi gương quí Trưởng, chúng em luôn luôn “ Sắp Sẵn” và trân trọng giữ gìn ba lời tuyên hứa của Hướng Đạo Sinh…
26 Tháng Bảy 2014(Xem: 11904)
Tham dự trại Thẳng Tiến 10, gia đình cựu HĐS Ngô Quyền – Biên Hòa có 05 Trưởng niên tham dự, gồm các Trưởng: Đỗ Quốc Tuyến, Huỳnh Quang Phước, Mai Quan Vinh, Diệp Hoàng Mai và Đặng Vũ Giang.
25 Tháng Bảy 2014(Xem: 9362)
Tình bạn tình đồng môn vẫn đậm đà, văng vẳng đâu đây vẫn còn nghe nhạc phẩm “ Có Những Người Anh”
18 Tháng Bảy 2014(Xem: 7803)
Trưa hôm qua, chuyến bay hãng hàng không Lufthansa (được đặc biệt đổi tên thành: Fanhansa) đưa toàn bộ hội tuyển Đức & đoàn tùy tùng bay về thủ đô Berlin.
15 Tháng Bảy 2014(Xem: 8599)
Cảnh sát chống bạo động Argentina hôm qua phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để đối phó với các cổ động viên gây rối sau khi đội nhà để mất chức vô địch World Cup vào tay tuyển Đức.
13 Tháng Bảy 2014(Xem: 8203)
- Người Xứ Bưởi - Trước trận chung kết: Ai thắng ai bại ? - Văn Quang - Từ giã người tình World Cup 2014 - Trần Công Hưng - Cái chết của một nền bóng đá? - Nguyễn Văn Khanh - Brazil và World Cup: Thôi thế thì chia tay! - Ngô Nhân Dụng - Chung kết
11 Tháng Bảy 2014(Xem: 8658)
- NƯỚC MẮT BRAZIL - ĐỨC VÀ BRAZIL MỪNG CHIẾN THẮNG - NGƯỜI VIỆT ỦNG HỘ ĐỘI MỸ
09 Tháng Bảy 2014(Xem: 7034)
Không thể tưởng tượng nổi : chỉ cần 29 phút đầu Đức đã hạ Ba Tây 5:0 Cầu thủ Suarez & Bức họa "Cắn nhau" tại Vienna (Áo) mắc nhứt thế giới?
08 Tháng Bảy 2014(Xem: 7009)
Từ ngày khai mạc đến nay, tín đồ Túc cầu giáo khắp năm châu liên tục...lên cơn sốt vì những diễn tiến quá bất ngờ ?! Đâu có ai nghĩ đương kim vô địch Tây Ban Nha "phơi áo" quá dễ dàng và mấy "đại gia" như Ý, Anh, Bồ Đào Nha...lần lượt rủ nhau ngồi chơi xơi nước
05 Tháng Bảy 2014(Xem: 8552)
Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng đặc biệt sẽ được giới thiệu và phổ biến đến toàn thể Đại Gia Đình Ngô Quyền và thân hữu khắp nơi trên thế giới trên trang nhà vào lúc 7:00 tối ngày 5 tháng 7, năm 2014 trong dịp họp mặt Truyền thống hàng năm kỳ thứ 13 của Hội AHNQ, Biên Hòa.
04 Tháng Bảy 2014(Xem: 6565)
On the 4th of July, look back FOCUS ON THE MAN IN THE FIRST PICTURE. . . IT'S HIM THROUGHOUT THE SERIES BELOW. .
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 6974)
Chia tay World Cup 2014 sau bốn trận thi đấu với các đội mạnh Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, và Bỉ, đội Hoa kỳ vẫn ngẩng cao đầu với các cố gắng và tiến bộ của mình mặc dù "We do the best but not good enough"…
28 Tháng Sáu 2014(Xem: 5861)
Ngày rời bỏ quê hương với những ước mơ dở dang. Giờ đây niềm vui đã đến, sự thành tựu và thế hệ cháu con sẽ đóng góp tài ba của mình trên quê hương thứ hai
27 Tháng Sáu 2014(Xem: 13023)
Tùy từng con người khi đối diện, thầy cho biết cũng có những cảm nhận khác nhau, riêng tôi may mắn được thầy dành cho hai chữ “chiến hữu” như một tình cảm thân thương, hòa cùng niềm vui của hai Thầy Huỳnh Công Ân và Lê Quý Thể trong ngày 39 năm gặp lại.
26 Tháng Sáu 2014(Xem: 7363)
Mỹ và Đức đều được "lọt" vào vòng bát kết ! Hảo thủ nào dám làm chuyện "động trời" để hy sinh cho đại cuộc ? Vợ Chồng Và World Cup
26 Tháng Sáu 2014(Xem: 13890)
Đại Tá Lương Xuân Việt, tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ, Fort Hood, Texas, vừa được Tổng Thống Barack Obama đề cử thăng cấp Chuẩn Tướng hôm 20 Tháng Năm và có tên trong danh sách ngày 4 Tháng Sáu, đệ trình Thượng Viện Hoa Kỳ.
25 Tháng Sáu 2014(Xem: 9827)
Học mà không chơi: đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học: bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.
21 Tháng Sáu 2014(Xem: 6322)
Chile sau hai trận thắng có 6 điểm như Hòa Lan. Cả hai sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng sau. Úc và Tây Ban Nha bị loại sau 2 trận thua trắng.
17 Tháng Sáu 2014(Xem: 7428)
Hôm nay là ngày sinh nhựt kỷ niệm 4 năm thành lập mục thể thao cho trang web Ngô Quyền . Không biết có phải cố ý hay không, Tổng Cuộc Túc Cầu Thế Giới FIFA chọn ngày hôm nay cho Group G gồm Đức , Bồ Đào Nha , Mỹ và Ghana "ra quân"...
15 Tháng Sáu 2014(Xem: 7304)
HÃY RỦ NHAU CÙNG VỀ THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ THỨ 13 TẠI SAN JOSE NGÀY THỨ BẢY 5 THÁNG 7, 2014 THẬT ĐÔNG ĐẢO.
14 Tháng Sáu 2014(Xem: 7104)
Tuy thua đậm trước Hòa Lan 1-5, nhưng vẫn chưa là “chấm hết” với Tây Ban Nha bởi vì hai trận kế tiếp gặp Chile và Úc, Tây Ban Nha vẫn còn nhiều khả năng vượt qua được để cùng với Hòa Lan lọt vào vòng trong.
14 Tháng Sáu 2014(Xem: 8482)
Lại mùa World cup nữa Ba ơi! Brazil đã thắng trận đầu rồi Mexico phá lưới reo vang dội Tây Ban Nha thua 4 thật tả tơi
13 Tháng Sáu 2014(Xem: 6580)
Đội tuyển nhà Brazil, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã giành được chiến thắng trận mở màn với một đội "có khả năng" tương đương Croatia với tỷ số 3-1
13 Tháng Sáu 2014(Xem: 16802)
Tất cả các bức hình động ngoạn mục này đều được tách ra từ đoạn video time-lapse của nghệ sĩ người Nhật Bản Yutaka Kitamura có một cái tên rất kỳ lạ là "Touched by Strangers"
10 Tháng Sáu 2014(Xem: 9613)
Muốn biết thêm chi tiết xin mời đến thăm Expo Communications của chs NQ K9 Trần Thị Ngọc Châu ở Senter Square 2350 Senter Rd., San Jose, CA. 95112 Tel: (408) 287 8889 (408) 646 3322
06 Tháng Sáu 2014(Xem: 6407)
Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, giải vô địch bóng đá thế giới sẽ diễn ra ở nước Ba Tây (Brasil). Nhiệt độ mùa hè sẽ nóng hơn cho các "tín đồ của bóng đá", trong đó có cả Thầy trò Ngô Quyền.
06 Tháng Sáu 2014(Xem: 12523)
Không niềm vui nào tả hết, sau hơn 40 năm, học trò gặp lại người thầy kính yêu. Học trò nhìn đôi chân thầy, vẫn đôi dép lê, chiếc áo pull giản dị. Tôi vui quá, thật sự một ngày vui, khi gặp lại các anh chị. Thầy ơi, bởi vì trái đất tròn. Thương sao trái đất vẫn tròn.
06 Tháng Sáu 2014(Xem: 12773)
Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt cho cac email van ban khong co dau tieng Viet
29 Tháng Năm 2014(Xem: 9115)
Riêng tôi trong mọi sinh hoạt giới trẻ vẫn mong muốn các cháu dù thành đạt nhưng vẫn luôn ghi nhớ biết mình từ đâu để quay về và hơn lúc nào hết phải nhận được nguyên do tại sao mình hiện diện trên đất nước này.
21 Tháng Năm 2014(Xem: 9922)
Ngay khi có nguồn tin về người sáng tác chiếc huy hiệu đạo Bửu Long, tôi đã dự định tìm gặp “tác giả” để kiểm chứng thông tin tác phẩm. Nôn nóng lắm, vậy mà gần hai năm sau tôi mới thực hiện được dự định này.
14 Tháng Năm 2014(Xem: 13648)
Nếu quý vị mở cuốn sách giáo khoa dậy văn chương “Glencoe Literature” do nhà xuất bản McGraw Hill ấn hành, quý vị sẽ thấy một bài thơ của một thi sĩ Việt Nam dịch sang tiếng Anh đi song song với bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln trong thời Nội chiến Mỹ