Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU NHÂN CỐ GS NGUYỄN VĂN THẠI QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA

Thursday, April 23, 20209:13 PM(View: 9060)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: PHU NHÂN CỐ GS NGUYỄN VĂN THẠI QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA


CaoPho Vo Thay Thai
CÁO PHÓ

Gia Đình Chúng Tôi Vô  Cùng Thương Tiếc Báo tin:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Sinh 1923 Tại Gò Công, Tiền Giang

Đã Từ Trần: 09 Giờ 47 Phút Ngày 21 Tháng 04 Năm 2020

Nhằm Ngày 29 Tháng 03 Năm Canh Tý

Tại Biên Hòa

HƯỞNG THỌ 98 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

LỄ NHẬP QUAN:18 GIỜ 00 PHÚT, NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2020

NHẰM NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM CANH TÝ

LỄ ĐỘNG QUAN: 07 GIỜ 00 PHÚT, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2020

NHẰM NGÀY 02 THÁNG 04 NĂM CANH TÝ

SAU ĐÓ LINH CỬU ĐƯỢC DI QUAN VÀ HỎA TÁNG

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

************************************************************


PHÂN ƯU
vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-06

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền nhận được tin
Phu Nhân của Cố Giáo Sư Anh Văn Nguyễn Văn Thại:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Sinh 1923 Tại Gò Công Tiền Giang

Đã Từ Trần: 09 Giò 47 Phút Ngày 21 Tháng 04 Năm 2020

Nhằm Ngày 29 Tháng 03 Năm Canh Tý

Tại Biên Hòa

HƯỞNG THỌ 98 TUỔI

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ MÔN SINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Thại và toàn thể Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng

 

 

Monday, January 1, 2024(View: 1375)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2384)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4203)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7405)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,