Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: HIỀN THÊ CHS K8 TRẦN HOÀNG ÂN, BÀ TRẦN THỊ DUNG CHS K9 QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA

Tuesday, September 17, 20199:42 PM(View: 7790)
CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: HIỀN THÊ CHS K8 TRẦN HOÀNG ÂN, BÀ TRẦN THỊ DUNG CHS K9 QUA ĐỜI TẠI BIÊN HÒA

CÁO PHÓ

TranThiDung1

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ TRẦN THỊ DUNG

PHÁP DANH TỊNH THÔNG

CỰU HỌC SINH KHÓA 9 NGÔ QUYỀN

SINH NĂM 1952

QUÊ QUÁN QUÃNG BÌNH

ĐÃ TỪ TRẦN LÚC 10 GIỜ 15 PHÚT NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2019

NHẰM NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI

TẠI BIÊN HÒA

HƯỞNG THỌ 68 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

LỄ NHẬP QUAN

LÚC 17 GIỜ 00 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2019

NHẰM NGÀY 19 TÁNG 8 NĂM KỶ HỢI

LỄ ĐỘNG QUAN

LÚC 8 GIỜ 00 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2019

NHẰM NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI

SAU ĐÓ ĐƯỢC ĐƯA ĐI HỎA TÁNG TẠI TRUNG TÂM HỎA TÁNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
***********************************************************************************


PHÂN ƯU

vonghoatang-hah-chsngoquyenbh-08

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA.
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN HIỀN THÊ CỦA CHS KHÓA 8 TRẦN HOÀNG ÂN

BÀ TRẦN THỊ DUNG

PHÁP DANH TỊNH THÔNG

CỰU HỌC SINH KHÓA 9 NGÔ QUYỀN

SINH NĂM 1952

QUÊ QUÁN QUÃNG BÌNH

ĐÃ TỪ TRẦN LÚC 10 GIỜ 15 PHÚT NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2019

NHẰM NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI

TẠI BIÊN HÒA

HƯỞNG THỌ 68 TUỔI.

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐẾN GIA ĐÌNH CHS KHÓA 8 TRẦN HOÀNG ÂN VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHS KHÓA 9 TỊNH THÔNG TRẦN THỊ DUNG SỚM VỀ CÕI PHẬT


Thursday, April 27, 2023(View: 1625)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2994)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5373)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,