Danh mục
Số lượt truy cập
1,164,084

NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2019 - (Phần II) Võ Thị Tuyết thực hiện youtube

Sunday, July 14, 20199:53 PM(View: 6838)
NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2019 - (Phần II) Võ Thị Tuyết thực hiện youtube


 Trường Ngô Quyền Họp Mặt Truyền Thống (Phần II)
San Jose 7-6-2019


CONG NQ 2019*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:

Trường Ngô Quyền Họp Mặt 2019 (Phần II)

Hình ảnh Phan Kim Phẩm

Nhạc: Mùa hoa học trò * Chế Thanh - Bích Phượng

Võ Thị Tuyết thực hiện youtube


 

 
Thursday, September 22, 2022(View: 1433)
Sunday, September 11, 2022(View: 904)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 1792)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 1675)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Wednesday, July 20, 2022(View: 1433)
Xin bấm vào link để xem TOUR LAS VEGAS ( 07/04 - 05, 2022) Kim Dung Võ thực hiện
Tuesday, July 19, 2022(View: 2760)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 2554)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 2650)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm
Sunday, July 10, 2022(View: 2458)
(Tính đến ngày 10 tháng 7, 2022)