Danh mục
Số lượt truy cập
1,286,163

THÔNG BÁO SỐ 4: CẬP NHẬT DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 18

Monday, June 3, 201910:09 PM(View: 5725)
THÔNG BÁO SỐ 4: CẬP NHẬT DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 18
LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÔ QUYỀN KỲ 18
Ngày 06 Tháng 07, 2019 tại San Jose

(Cập Nhật đến ngày 08 Tháng 06, 2019)DSThayCo6.6.19DSCHS 6.7.19-1DSCHS 6.7.19-2DSCHS 6.7.19-3Thursday, February 23, 2023(View: 487)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 785)
Tuesday, November 22, 2022(View: 813)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 2374)
Sunday, September 11, 2022(View: 1508)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 2556)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 2327)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.